Elektrofüzyon Yapım Aşamaları

Elektrofüzyon Kaynağının Yapım Aşamaları

• Boruların kaynak yapılacak uçları düz ve pürüzsüz olarak kesilerek, kaynak yapılacak ek parçanın içerisine dayanma sınırına kadar yerleştirilerek boru üzerinde giriş sınırı işaretlenir.

• Kaynak uygulanacak boru yüzeyi temizlenerek, kaynak öncesi raspa ile yüzey oksidasyonu alınmalıdır.

• Kaynak yapılacak ek parçalar ambalajından kaynak aşamasında çıkarılarak, kaynak yapılacak Elektrofüzyon yüzeyleri alkol ile temizlenmelidir. Gerek borunun ve gerekse ek parçanın kaynak olacak yüzeyleri temizlendikten sonra elle temastan korunmalıdır.

Daha sonra boru işaretli kısmından, ek parçanın dayanma sınırına kadar yerleştirilir.

• Elektrofüzyon kaynak uçları yukarıya gelecek şekilde boruyla birlikte düz olarak kontrol edildikten sonra sabitlenir. Kaynak makinası soketleri, ek parçanın kaynak uçlarına yerleştirilir ve kaynağa hazır duruma getirilir.

füzyon nasıl yapılır

• Kaynak işlemi için makina hazır sinyali verdikten sonra, barkod okuyucu veya elle kaynak parametreleri girilerek kaynak işlemi başlatılır, genel olarak kaynak makinaları kaynak süresini ve gerilimi ekranda göstererek kaynak işlemini otomatik olarak sonlandırarak bitiş sinyali verir.

Elektrofüzyon Kaynağı

Elektro füzyon kaynağı ile yapılan kaynak ve birleştirme işlemlerinde büyük
kolaylık ve emniyet geliştirilmiştir. Kaynak cihazla otomatik olarak yapıldığından
süre ve kalite açısından insan hatası önlenmiş olur.

Kaynak yapılırken boru etrafında ölçülen sıcaklık için, PE boru üreticileri ile
Elektrofüzyon kaynak makinesi üreticilerinin tavsiyeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Üretici firmaların katalog bilgilerine göre kaynak yapılacak ortam
ısısı için tavsiye edilen aralıklardan bazıları şunlardır;• -5 ila + 35 C arası
• -10 ila + 45 C arası
• +5 ila + 50 C arası
• -10 ila +50 C arası
Kaynak parametreleri barkod üzerinden makineye yüklenmekle birlikte, ek
parça üzerinde yazan kaynak parametreleri manuel olarak da kaynak makinesine
yüklenerek kaynak yapılabilmektedir.

EF Birleştirme Tekniğinin Avantajları
• Boru iç çapında daralma olmaması.
• Kullanılan makine-teçhizatın kullanım esnekliği, hafif ve düşük maliyetli olması.
• Kaynak hızının yüksek olması.
• EF kaynak işleminin tam otomatik olması ve buna bağlı olarak minimum düzeyde operatör becerisi gerektirmesi.
• Kaynak bölgesinde basınca dayanımının yüksek olması.

Elektrofüzyon nedir?

Elektrofüzyon, boruların, dirseklerin ve teeslerin eklenmesi gereken yerlerde, popo füzyonunun mümkün olmadığı durumlarda PE borularının birleştirilmesi için basit bir yöntemdir. Hem fitingin hem de borunun plastiğini eriten ve bunların birbirine kaynaşmasına neden olan bir elektrikli ısıtma bobini içeren prefabrik armatürler kullanılır.

Kaynaştırma süresi gibi kaynaklanacak parçanın özellikleri, bağlantı parçasındaki bir barkodla kaydedilir. Bir elektrofüzyon kontrol ünitesi (ECU), bobinin ısıtılması için gerekli elektrik enerjisini sağlar. Bobin enerjilendiğinde, bitişik malzeme erir ve borunun yüzeyi ile temas eden genişleyen bir havuz oluşturur. Isı enerjisinin devam ettirilmesi, boru yüzeyinin erimesine ve boru eriyiği ile fiting eriyiğinin karıştırılmasına neden olur; Bu iyi bir kaynak üretmek için hayati önem taşımaktadır. Isı döngüsünün sona ermesini takiben, fiting ve boru soğumaya bırakılır ve erimiş materyal bir ses eklemi oluşturmak üzere katılaşır.

Bobin enerjilendirildikten sonra bazen eriyik ve donma bölgeleri olarak adlandırılan sıcak ve soğuk bölgeler oluşur. Bu bölgelerin uzunluğu özellikle önemlidir. Her bir bölge füzyonun fitingin soketinin kesin bir uzunluğuna kadar kontrol edilmesini ve eriyik basıncının da tüm birleştirme işlemi boyunca kontrol edilmesini sağlar. Tam olarak kontrol edilen perde ve yuvanın iç yüzeyine göre bobinin yerleştirilmesi, eşit ısı dağılımı sağlar.

Temel füzyon parametreleri: sıcaklık, basınç ve zaman, ECU tarafından kontrol edilir ve bu parametreler, montajın kendisinden okunan barkoddan bu parametreleri oluşturmak için programlanır. ECU ayrıca takip edilen prosedürün daimi bir kaydını sağlar.

Siperdeki elektrofüzyon kaynağının tek bir kişi tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan kompakt ECU’lar artık mevcuttur.

Elektrofüzyonun etkinliği, birleştirme yüzeylerinin hazırlanmasına ve kaynak yapılacak yüzeylerin kaynak ve soğutma çevrimleri sırasında tatmin edici bir temasa sahip olmasına dikkat edilmesine bağlıdır. Kaynaştırılacak boru yüzeylerinin kaynaşmadan önce yüzey oksidasyon tabakasını çıkarmak için sıyrılması gerekir. Boru kelepçeleri veya füzyon çevrimi sırasında boruları kısıtlayan, hizalayan ve yeniden şekillendiren diğer onaylanmış yöntemler kullanılmalıdır.

Birleştirme yüzeylerini hazırlamak için boru yüzeyi, boru ya da fiting imalatçısının önerdiği şekilde uygun bir boru kazıyıcı ile sıyrılarak, borunun tüm yüzeyinin belirtilen alan üzerinde yaklaşık 0,3 mm’lik bir derinliğe kadar çıkarılması gerekir. Metal dosyalar, törpüler, zımpara kağıdı vb. Son hazırlık araçları değildir. Kazıma işleminin ardından, sıyrılan yüzey, herhangi bir toz kalıntısını gidermek için boru veya armatür üreticisinin önerdiği şekilde, yetkili bir Ispropanol emdirilmiş pipo ile silinmelidir. Ezilmiş yüzeyin silinmesi için metile edilmiş alkollü içkiler, aseton, metil etil keton (MEK) veya diğer çözücüler tavsiye edilmez. Hazırlanan yüzeyler ilerlemeden önce tamamen kuru olmalıdır.

Elde edilen derz, uygun şekilde yapıldığında, orijinal boru kadar güçlüdür ve rutin kurulum ve işletim sırasında uygulanan tüm yüklere dayanabilir.

Elektrofüzyon Kaynak Malzemeleri

Elektrofüzyon Kaynak Malzemeleri

Elektrofüzyon Kaynak Makinesi: Bilgisayar kontrollü olarak üretilmiş makinalardır. Makinenin kontrolleri mikroişlemciler tarafından sağlanmaktadır.
Bağlantı elemanlarının kaynak bilgileri barkodlarla veya manuel olarak makineye girilmektedir. Kaynak makinesinin minimum çalışma aralıkları ve ekranında görülmesi gereken kaynak bilgileri şunlardır;

• Giriş voltajı:185-285 V
• Çıkış voltajı: 8-48 V
• Frekans:35-70 Hz
• Akım : AC (ALTERNATİF AKIM)
• Güç: 2,8 -4 kW
• Süre(zaman): saniye(s), dakika(min.)
• Direnç:Ohm(Ω)
• Ortam sıcaklığı: °C

Barkod: Özel cihazlarla, üzerine gelinerek ait olduğu cisim hakkında gerekli
bilgilerin alınabildiği çizgi kodu veya çubuk koddur. Bağlantı parçasının üzerinde bulunan bu kodlarla kaynak bilgileri makine tarafından alınır ve kaynak
ayarları otomatik olarak yapılır.

manson barkod
Emniyet Şeridi: Yaya ve araç emniyeti, can ve mal güvenliği için, kazılmış
tranşe ya da risk taşıyan bölgelere yaklaşmayı ve girişi önlemek amacı ile kullanılan genelikle kırmızı/beyaz renkle boyanmış, 5-10 cm genişliğinde, 200-
500 metrelik rulolar halinde kullanılan plastik esaslı bantlardır.

İndikatör: İşaret, Elektrofüzyon kaynağında kullanılan bağlantı parçasının
üzerinde bulunan ve ergimenin oluştuğunu gösteren çıkıntılı belirteç.

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

Kazıyıcı (raspa): Polietilen borular imal edilirken ultraviole ışınlarından,
sıcak-soğuk ortam koşulları değişimlerinden olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla dış yüzeyi oksitlenmiş polimerlerle kaplanmıştır. Oksitlenmiş tabakayı temizlemek amacıyla kullanılan aletlere boru kazıma aparatı veya boru kazıyıcı denir.


Boru kazıma işleminin yapılış yöntemine göre boru kazıyıcılar, El Tipi ve Mekanik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Genelde el tipi boru kazıyıcılar kullanılır. El tipi boru kazıyıcılar ahşap bir gövde üzerine monte edilebilen  kesici bir metal ağızdan oluşmuştur. Kesici ağızlar sökülüp takılabilir, değiştirilebilir ve hatta ağızları bileylenebilir. Ancak, kazıyıcı ağızının aşırı keskin olması istenen bir durum değildir.

PE Boru Kesiciler:

Tip: Ø 20/32 mm ve Tip: Ø 63/110 mm.PE boru kesicileri
oluşturan ana parçalar; kesici bir ağız, boru dış yüzeyinin oturmasına uygun içbükey oturma yüzeyi, kademeli
olarak yapılan sıkma işleminin düzgün devamlılığı için
kademe kolu tespit plakası, sıkma kuvvetini uyguladığımız karşılıklı iki mafsallı kol ve bu kolların kullanılmadığı zaman sıkılı bir şekilde tutmaya yarayan oynar
halkadan oluşur.


Giyotin makas, içinde kesici bıçağın hareket edebileceği yatakları bulunan bir gövde ile altında borunun tam merkezlemesine imkân veren açılıp
kapanabilen mafsallı V parçadan oluşmuştur.
Giyotinin aşağı veya yukarı hareket etmesini
sağlayan somun-vida sistemi ve bu sistemin dairesel hareket yapmasını sağlayan bir kol yardımıyla çalışır.

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

Poly-stopp: Polietilen şebeke üzerinde gaz kesmeden branşman alma, deplase, hat iptali ve delme tapalama gibi işlemleri gerçekleştirmeye yarayan özel
ekipmandır. 110 ve 125 mm çapındaki hatlarda kullanılır.
Pozisyoner: PE şebeke üzerinde yapılan kaynak işlemleri sırasında birleştirilmesi düşünülen parçaların kolay ağızlanması, bağlantı parçası montajının yapılabilmesi ve kaynak öncesi verilen pozisyonun sabitlenerek, soğuma süresi sonuna kadar sabitlenmesi amacı ile kullanılan ekipmanlardır.

Pozisyonlandırma: Boru parçalarının kesim yüzeylerinin öpüşmesinin sağlanması ve Elektrofüzyon kaynağı sonrası soğuma safhasında oluşabilecek gerilimlerin (boruda kasıntı) engellenmesi amacıyla, elektrofüzyon kaynağı öncesi bağlantı parçası malzemesi pozisyoner yardımı ile sabit hale getirilmesidir.

Solvent: Bağlayıcıları eritmekte veya kimi sıvıları inceltmekte kullanılan
uçucu sıvı, eritici, çözücü madde. Bir solüsyonda eriyen maddenin içersinde
dağılıp homojen bir karışım meydana getirdiği sıvı veya gaz ortam. Solvent
kullanmanın amacı, kaynak bölgesinde bulunan kir, yağ, toz vb. maddeleri temizlemektir. Solvent kendiliğinden uçucu özellikte olmalıdır (toulen ve neft
tipi olabilir).
Spool: Birden fazla malzemenin (boru, vana, tee vb.) kaynaklı imalatla birleştirilmiş halidir.

6 Adımda Elektrofüzyon Kaynağı Nasıl Yapılır.

6 Adımda Elektrofüzyon Kaynağı Nasıl Yapılır.

Elektrofüzyon kaynaklı bir bağlantı yapma prosedürü.

Adım 1. Uygun boru kesiciyi veya testereyi kullanarak boruyu kesin. Borunun veya fitingin ucunun tam yuvarlak ve temiz olduğundan emin olun.Sağlam bir tezgah kullanın.

 

Adım 2.Oksidasyon (film) tabakasını, uygun boru sıyırıcısı (raspa) kullanarak boruyu en azından fittings giriş derinliğine kadar sıyırın. Musluk uçlarının ve kuplörlerin temiz, kuru ve kir ve yağdan arınmış olduğundan emin olun.

 

Adım 3. Boruyu kaplinin merkez durdurma noktasına yerleştirin. Borunun hareket etmesi durumunda mumlu kalem kullanarak indikatörleri işaretleyin.

 

Adım 4.ELECTROPOWER elektrofüzyon kaynak makinenizi ambalajından çıkarın ve kabloların takılı olduğundan emin olun.Ardından fittings barkotunu okutun.

 

Adım 5.Destek ve sabitleyici kullanarak boru tesisatının doğru şekilde desteklendiğinden emin olarak, kabloları kapline bağlayın ve başlat(start) düğmesine basın. Bu, elektrofüzyon kaynak işlemini başlatacaktır.

 

Adım 6. Kaynağın başarıyla tamamlandığını gösteren iki görsel gösterge olacaktır aynı zamanda sesli ikaz olacaktır. İlki, kaynağın %100 tamamlandığını gösteren ekranda olacaktır ”Kaynak Başarılı”.İkincisi, kaynak bitti soğumayı bekle şeklinde olacaktır. Kaynak hataya giderse bu sefer ekran ” Kaynak Hatalı ” şeklinde uyarı mesajı gelecektir.

PE BORU KAYNAKLARI GENEL BİLGİ

PE BORU KAYNAKLARI GENEL BİLGİ

Alın Kaynak Methodu – HDPE alın kaynak makineleri 1 “ila 65” polietilen boru boyutlarında mevcuttur.

Soket Fusion Araçları – 1/2 “CTS ila 4” IPS boru boyutları arasındaki soket füzyon aletleri ve aksesuarları,

kitler veya ayrı bileşenler olarak satışı cardır.

Elektrofüzyon kaynak makinası ve Aksesuarları – Yakın çeyrek bağlantılar ve onarımlar için HDPE boruyu

ef kaynakbağlantı parçalarıyla birleştirmek için evrensel barkodlu kaynak makineleri mevcuttur.

Elektrofizyon Kiralama – Boru ve bağlantı parçaları için firmalar ayrıca alın ve soket füzyon

ekipmanı ve elektrofüzyon kaynak makineleri ve aksesuarları kiralayıp satarlar.

Polietilen Birleştirme Prosedürleri

Polietilen Borunun Alan Birleştirilmesi İçin Alın Füzyon Birleştirme Prosedürü

Herhangi bir boru sisteminin ayrılmaz bir parçası , sistem bileşenlerini birleştirmek için kullanılan yöntemdir.

Bir sistemin uygun mühendislik tasarımı, boru tesisatı bileşenlerini ve aparatlarını birleştirmek için kullanılan tekniklerin

tipini ve etkililiğini ve ayrıca ortaya çıkan bağlantıların dayanıklılığını dikkate alacaktır.

Polietilen boru için kullanılan birleştirme tekniklerinin bütünlüğü ve çok yönlülüğü , tasarımcının çok çeşitli uygulamalarda

polietilenin performans avantajlarından yararlanmasını sağlar.

Genel Hükümler

Polietilen boru veya bağlantı parçaları, ısı füzyonu veya mekanik bağlantı parçaları ile birbirine birleştirir.

Polietilen, sıkıştırmalı bağlantı parçaları, flanşlar veya diğer kapitone tipte imal edilmiş

geçiş bağlantı parçaları aracılığıyla diğer malzemelere birleştirilebilir.Kullanıcının aralarından

seçim yapabileceği birçok bağlantı parçası türü ve stili vardır.

Her biri, kullanıcının karşılaşabileceği her bir katılma durumu için kendine özgü avantajları ve sınırlamaları sunar.

Bu belgede açıklandığı gibi birleştirme için mevcut olan uygun uygulamalar ve stillerde rehberlik için

çeşitli üreticilerle iletişime geçilmesi tavsiye ederiz

Hem büyük hem de küçük çaplı boruları kapsayan bu belgede tartışılan birleştirme yöntemleri olacaktır.

Büyük çaplı boru boyutları 3 “IPS (3.500” OD) ve daha büyük olarak kabul edilir.

Katılan kişiler gaz boru sistemleri birleştirilirken , TÜRKİYE Ulaştırma Bakanlığı Boru Hattı Güvenlik Yönetmeliklerinin belirli

kalibrasyon gerekliliklerine dikkat edilmelidir.

Termal Isı Füzyon Yöntemleri

Pe boru kaynakları genel bilgi Endüstride şu anda kullanılan iki tip ısı birleştirme vardır; Alın kaynak ve elektrofüzyon.

Ek olarak, soket ve eyer ısı füzyon bağlantılarını üretmek için iki yöntem vardır.

Isı füzyonunun prensibi, iki yüzeyi bir sıcaklığa ısıtmak ve ardından yeterli bir kuvvet

uygulayarak bunları birbirine kaynaştırmaktır.

Bu kuvvet, erimiş malzemelerin akmasına ve karışmasına neden olarak füzyonla sonuçlanır.

Uygun kaynaşık zaman boru ve / veya montaj üreticileri prosedürler

Eklem alanı, hem çekme hem de basınç özelliklerinde borunun kendisi kadar güçlü veya ondan daha güçlü hale gelir.

Derz, ortam sıcaklığına yakın bir sıcaklığa soğuduğu anda kullanıma hazırdır.

Bu bölümün aşağıdaki bölümleri, bu ısı füzyon yöntemlerinin her biri için genel bir prosedür kılavuzu sağlar.

EP 1600 füzyon Kaynak Makinası

EP 1600 füzyon Kaynak Makinası

Ep 1600 Electropower Elektrofüzyon kaynak makinası dünya standartlarında tam otomatik kaynak makinasıdır yerli imkanlar ile geliştirilmiş ve 4 senedir piyasada olan bir üründür.

Genel Özellikler

 • 20-1600mm arası kaynak yapabilme imkanı
 • Tabanca tipi barkod okuyucu ile kaynak imkanı
 • Manuel kaynak imkanı
 • 4000 adet protokol hafızası
 • 185volt – 285 volt arası çalışabilme özelliği
 • Yüksek voltaj koruması
 • %100 yerli % 100 Milli Elektrofüzyon kaynak makinası
 • CE belgeli
 • TS İSO 9001 BELGELİ
 • 1600 mm ye kadar PE ve PP fittingsleri kaynak yapabilme imkanı

Teknik Özellikler

 • Nominal Voltaj: 230 V (tolerans 185 V – 275 V)
 • Frekans: 50 Hz – 60 Hz (tolerans 35 Hz – 70 Hz)
 • Güç: 4800 VA
 • Elektrik koruma sınıfı: IP 54
 • Sigorta: 20 A – 230 V
 • Primer Devre Akımı: 20 A
 • Ortam Sıcaklığı: -20 +60
 • Çıkış Voltajı: 8 V – 48 V AC
 • Maksimum Çıkış Akımı: 120 A

Electropower elektrofüzyon kontrol üniteleri, PE-HD,PE80, PE100 ve PP’den yapılmış fitting kaynağında kullanılır. Çıkış voltajı 48 V’den düşük olduğu için bu cihazlar, elektrofüzyon fittingleri için geçerli standartların türetildiği DVS 2208-1 ve ISO 12176-2 standartlarına uygundur.

FÜZYON kaynağı FİYATLARI ve EP 1200 Elektrofüzyon kaynak makinası  modelimiz’in özelliklerine buradan bakabilirsiniz.

Formu Doldurarak Teklif Alın!

EP 500 füzyon Kaynak Makinası

EP 500 ELEKTROFÜZYON İMALATI

EP 500 Tam otomatik füzyon kaynak makinası

EP 500 Elektrofüzyon Kaynak Makinesi Ef Kaynak Genel Özellikler

 • 20-500mm arası kaynak yapabilme imkanı
 • Tabanca tipi barkod okuyucu ile kaynak imkanı
 • Manuel kaynak imkanı
 • 4000 adet protokol hafızası
 • 175volt – 275 volt arası çalışabilme özelliği
 • Yüksek voltaj koruması%100 TÜRK MALI
 • CE belgeli
 • TS İSO 9001 BELGELİ
 • 500 mm ye kadar PE ve PP fittingsleri kaynak yapabilme imkanı

Teknik Özellikler

 • Nominal Voltaj: 230 V (tolerans 185 V – 275 V)
 • Frekans: 50 Hz – 60 Hz (tolerans 35 Hz – 70 Hz)
 • Güç: 3600 VA
 • Elektrik koruma sınıfı: IP 54
 • Sigorta: 16 A – 230 V
 • Primer Devre Akımı: 16 A
 • Ortam Sıcaklığı: -10 +60
 • Çıkış Voltajı: 8 V – 48 V AC
 • Maksimum Çıkış Akımı: 70 A

Electropower elektrofüzyon kontrol üniteleri, PE-HD,PE80, PE100 veya PP’den yapılmış fitting kaynağında kullanılır. Çıkış voltajı 48 V’den düşük olduğu için bu cihazlar, elektrofüzyon fittingleri için geçerli standartların türetildiği DVS 2208-1 ve ISO 12176-2 standartlarına uygundur.

EP 180 Modelimiz’in özelliklerine buradan bakabilirsiniz

Daha büçük çap kaynaklarınız için EP 800 ELEKTROFÜZYON kaynak makinasına buradan bakabilirsiniz.

Formu Doldurarak Teklif Alın!

Elektrofüzyon,Electropower,Elektrofuzyon,Elektrofizyon,Elektrofüzyon kaynakkk

EP 1200 füzyon Kaynak Makinesi

ep 1200 elektrofüzyon imalatı

EP 1200 Tam Otomatik füzyon Kaynak Makinesi

Ep 1200 Electropower Elektrofüzyon kaynak makinesi dünya standartlarında tam otomatik kaynak makinesidir yerli imkanlar ile geliştirilmiş ve 4 senedir piyasada olan bir üründür.

Genel Özellikler

 • 20-1200mm arası kaynak yapabilme imkanı
 • Tabanca tipi barkod okuyucu ile kaynak imkanı
 • Manuel kaynak imkanı
 • 4000 adet protokol hafızası
 • 175volt – 285 volt arası çalışabilme özelliği
 • Yüksek voltaj koruması
 • %100 yerli % 100 Milli Elektrofüzyon kaynak makinesi
 • CE belgeli
 • TS İSO 9001 BELGELİ
 • 1200 mm ye kadar PE ve PP fittingsleri kaynak yapabilme imkanı

 

Teknik Özellikler

 • Nominal Voltaj: 230 V (tolerans 175 V – 275 V)
 • Frekans: 50 Hz – 60 Hz (tolerans 35 Hz – 70 Hz)
 • Güç: 4000 VA
 • Elektrik koruma sınıfı: IP 54
 • Sigorta: 20 A – 230 V
 • Primer Devre Akımı: 20 A
 • Ortam Sıcaklığı: -20 +60
 • Çıkış Voltajı: 8 V – 48 V AC
 • Maksimum Çıkış Akımı: 110 A

Electropower elektrofüzyon kontrol üniteleri, PE-HD,PE80, PE100 veya PP’den yapılmış fitting kaynağında kullanılır. Çıkış voltajı 48 V’den düşük olduğu için bu cihazlar, elektrofüzyon fittingleri için geçerli standartların türetildiği DVS 2208-1 ve ISO 12176-2 standartlarına uygundur.

Daha küçük çap kaynaklarınız için EP 500 ELEKTROFÜZYON kaynak makinesine buradan bakabilirsiniz.

Formu Doldurarak Teklif Alın!

Polietilen Boruya Elektrofüzyon Kaynağı Yapmak

elektrofüzyon kaynağı

Polietilen Boruya Elektrofüzyon Kaynağı Yapmak

Polietilen boruya elektrofüzyon kaynağı yapmak, ek parçaların içindeki sarımlı bakır tellerin vasıtasıyla olur. EF manşon, EF dirsek gibi içerisinde bakır bulunan polietilen malzemelere elektrik enerjisi verilerek ısınması sağlanır. Isınan ek parça iki parça boruya üstten yapışır ve soğumaya bırakılır. Her boru çapı için kullanılan manşonun voltaj ve soğuma değeri farklıdır. Bu nedenle, Ef manşonun üzerinde yazan ısınma-soğuma sürelerine ve volt değerine dikkat etmek gerekir. Bununla birlikte, sahada kullanılan jeneratörün de verimli olması lazım. Aksi durumda fittings e gelen voltaj sabit olmayacak, haliyle boruya tam yapışmayacaktır.

Elektro füzyon kaynak işlemi, alın kaynak yöntemine göre daha maliyetlidir. Çünkü boruların eklenmesi için pe boru tamir aparatı olarak da adlandırabileceğimiz ef manşon kullanılır. Bu işler için özel tasarlanmış olan EF manşonun kullanılması maliyeti artıracaktır. Ancak borunun döşendiği kanal kapalı ve açılması mümkün değilse, kanalı uzunlamasına kazmaktansa bir kısmını açıp manşonla müdahale etmek mantıklıdır.Elektrofüzyon kaynağı, genellikle pe boruda patlak meydana gelmişse tercih edilir. Borunun hendeğin içinde kaynatılması mümkünse, ek parçaya gerek yoktur. Bu durumda alın kaynağı yapılır.

Elektrofüzyon kaynak makinaları bu yöntem için tasarlanan özel bir donanımdır. Alın kaynağı için kullanılan makinalar ise hem biçim hem de kullanım açısından farklıdır. Arazinin durumuna göre iki yöntemden hangisi uygunsa ona göre ekipman sahaya götürülür ve pe borunun kaynağı yapılır.

Elektrofüzyon boru montajı

Elektrofüzyon

Elektrofüzyon boru montajı , birlikte kaynak yapmak için kullanılan yerleşik elektrikli ısıtma elemanlarına sahip özel bağlantı parçaları kullanarak MDPE , HDPE ve diğer plastik boruları birleştirme yöntemidir .

Birleştirilecek borular temizlenir, elektrofüzyon tertibatına yerleştirilir (gerekirse geçici bir kelepçe ile) ve kullanılan tertibata bağlı olarak sabit bir süre boyunca voltaj (tipik olarak 40V) uygulanır. Dahili ısıtıcı bobinleri daha sonra, çok güçlü homojen bir bağlantı oluşturacak şekilde bir araya kaynak yapan bağlantı parçasının içini ve boru duvarının dışını eritir. Ardından montaj belirli bir süre soğumaya bırakılır

Elektrofüzyon kaynağı, operatörün tehlikeli veya karmaşık ekipman kullanmasını gerektirmediğinden faydalıdır. Bir miktar hazırlıktan sonra, Electrofusion Welder operatörü atması gereken adımlar boyunca yönlendirecektir. Kaynak Sıcaklığı ve Süresi, rakorun tipine ve boyutuna bağlıdır. Tüm Elektrofüzyon Bağlantı Elemanları eşit yaratılmamıştır – Her bağlantıya enerji veren tel bobinlerinin hassas şekilde konumlandırılması, güçlü bir bağlantı için eşit erimeyi ve kaynak ve soğutma zamanının en aza indirilmesini sağlar.

Bir Electrofusion Tee ve bir Dirsek ile birleştirilen bir HDPE halka

Operatör, yerel ve ulusal yasalara göre nitelikli olmalıdır. Avustralya’da, bir Elektrofüzyon Kursu 8 saat içinde yapılabilir. Elektrofüzyon kaynak eğitimi, EF bağlantı parçalarının doğru bir şekilde birleştirilmesinin önemine odaklanır. Elektrofüzyon süresini hesaplamanın hem manuel hem de otomatik yöntemleri, operatörlere sahada ihtiyaç duydukları becerileri verir. Hazırlık, zamanlama, basınç, sıcaklık, soğuma süresi ve kullanım, vb. Önemi hakkında çok şey var.

Ürün belirli koşullar altında tehlikeli olabileceğinden, bu kaynak alanında eğitim ve sertifikalandırma çok önemlidir.

Electrofusion kaynağında, çoğu kaynak kelepçeleri kullanılarak büyük ölçüde azaltılabilen kaynak hatalarına neden olabilecek ve doğru kazıma ekipmanı [4] olan birçok kritik parça vardır .

Niteliklerini güncel tutmak için, eğitimli bir operatör, fitingini kesmeyi ve kaynağın bütünlüğünü incelemeyi içeren montaj testini alabilir

Polietilen (PE) Borunun Elektro Füzyon (EF) Kaynağı – PE EF Welding

Polietilen (PE) Borunun Elektro Füzyon (EF) Kaynağı – PE EF Welding

Polietilen (PE) Borunun Elektro Füzyon (EF) Kaynağı – PE EF Welding

1. Son zamanlarda, polietilen borular pazar kazanıyor ve bu nedenle daha çok montaj yapılırken farklı sistemler   kaynak kullanılır polietilen borular   kendi elleri. Kaynak türlerinin yanı sıra, uygulama teknolojisi hakkında, bu yazı size söyleyecektir.
3. PE BORU VE FİTTNGS LERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ• Elastik yapısı ile depremden etkilenmez, heyelan bölgelerinde uzamayısönümler.• -40 °C’ ye kadar elastiklik özelliğini korur.• Kimyasallara yüksek dayanım gösterir. Korozyona uğramaz.• Aşınma dayanımı yüksektir,• Kanserojen etkisi yoktur.• İçerideki akışkandan ve dışarıdaki toprak yapısından dolayı korozyon olmaz.• Yoğunluğu düşük olduğundan dolayı çelikten 8 kat hafiftir.• En az 50 yıl süre ile nominal işletme basıncında sorunsuz çalışır.
4. PE Boru ÇeşitleriPE Boru Üretimi Kangal Boru
5. Dirsek (45o,90o) TeePE Fitting Çeşitleriendcap
6. Redüksyon Metal Plastik GeçişManşonPE Fitting Çeşitleri
7. PE Servis saddle tee
8. PE Vana

PE MALZEMELER

9. PE MALZEMELER• SDR = çapın et kalınlığına oranı (standartdiameter ratio )• Polietilen fittigs ve borularda kullanılır .• PE (Polietilen) Malzemenin Üstünlükleri• – Hafif olması- Esnek olması ve esneme kabiliyeti % 600- Korozyon sorununun olmaması,- Sürtünme kayıplarının az olması,- Kimyasallara karşı yüksek dirence sahip olması,- Bakım, onarım maliyetlerinin düşük olması,-işçiliği oldukça kolay• Çekme değeri 80 Kg/cm2
10. DİZAYN GAZ 4 SDR 11 PE 80 LOT NO 342TS 10827 SINIF C 63*5,8

11. SDRSDR: Dış çapın et kalınlığına oranı olaraktanımlanır.( STANDART DİMENSİON RATİO)SDR= DIŞ ÇAP / ETKALINLIĞI
12. ÖRNEKÖRNEK: SDR si 11 olan bir borunun et kalınlığı nedir?SDR=11D =110 mme = ?BORU ÇAPI , ET KALINLIĞI:SDR= D/e ,11= 110 /eE=10 mm
13. PE BORU VE EK PARÇALARININ KULLANIM ALANLARI• Doğalgazın taşınması ve dağıtılmasında.• Pis su ve kanalizasyon şebekelerinde.• Tarımsal sulamada.• Drenaj projelerinde.• Geçici isale hatlarında• Spor sahalarının sulanmasında.• Yangın söndürme sistemlerinde.• Telekomünikasyon kablolama sistemlerinde.• Tehlikeli atıkların taşınmasında.
14. • ∅> 125 Borular içinkullanılır.• Alın kaynağı, aynı çap ve etkalınlığındaki boru ve boru ekparçalarının basınç ve sıcaklıkyardımıyla alın alınabirleştirilmesi suretiylegerçekleştirilen bir bağlantımetodudur.

EF yönteminde kaynak

15. EF yönteminde kaynak, manşonkısmındaki ısıtma rezistansları ileyapılır.Manşon içine borularyerleştirildikten sonra kaynakmakinesinin uçları aracılığıylarezistanslar elektrik akımı ileısıtılır.Elektropower ELEKTROFÜZYON EF KAYNAĞI
16. P.E. KAYNAK KESİTİ
17. P.E. KAYNAK KESİTİ
18. FİTTİNG RESİSTANS GÖRÜNÜMÜ
19. POLİETİLEN İLE İLGİLİ ÖZEL SICAKLIKLAR• 120 C de Yumuşama• 130 C de Ergime• 200 C de Kaynama
20. ELEKTROFÜZYON YÖNTEMİNİN TERCİHNEDENLERİ• Boru iç çapında daralmaya yol açmaması.• Makine ve teçhizatın kullanım kolaylığı, hafif ve düşükmaliyetli olması.• Kaynak hızının yüksek olması.• Kaynak bölgesinde basınca dayanımın düşmemesi.• Gaz ve su dağıtım şirketlerinde ihtiyaca cevap veren, genelolarak basınçlı akışkanlarda güvenilir ve uygulaması kolay birkaynak yöntemi olması.• Şebeke inşasının tüm safhaları boyunca her yerde, basınçaltında yapılan bağlantılarda ve tamirat işlerindekullanılabilir olmasıdır.• Kaynak işleminin tam otomatik olması ve buna bağlı olarakminimum düzeyde operatör becerisi gerektirir.
21. ELEKTROFÜZYON KAYNAK İŞLEMİNİN TEMELESASLARI• Yüzeylerin kaynak işlemi için hazırlanması.bunun için okside olmuş yüzeyin dikkatlicekazınması ve temizlenmesi.• Kaynatılması planlanan parçalarınbirbirlerine özel dizaynlı aletler (pozisyoner-kelepçe) kullanarak pozisyonlarınsabitlenmesi• Kaynak işlemi için; kaynak makinasındangereken sürede ve gereken değerde gerilimuygulanması• Kaynatılan parça soğuyana kadar sabitlenenpozisyonun bozulmamasının sağlanması

EF MANŞON MONTAJI

22. EF MANŞON MONTAJI EF Manşonun içerisindeki dayanma sınırınakadar olan uzunluk veya EF Manşonun içeridentoplam uzunluğu ölçülür.
23. Dayanma sınırına kadar olan veya EF manşonuniçeriden toplam uzunluğunun yarısına denk gelenölçü, kaynak yapılacak boru veya ek parçası üzerindeölçülür.
24. Ölçülen kısım boru üzerinde işaretlenir, işaretlialandan boru bitimine kadar olan çepeçevre tümbölge kalem ile karalanır.
25. Kaynak yapılacak boru ve boru ek parçasınınyüzeyindeki parlak okside tabaka, kazıma bıçağı(raspa) ile kazınarak alınır. Boru ucunda talaşlarınoluştuğu gözlenir.
26. Borunun ucunda oluşabilecek talaşlar bir kazımabıçağı ile temizlenmeli ve köşeler yuvarlatılmalıdır.
27. Kaynak işlemi süresince boru kelepçesi (pozisyoner)kullanılmalıdır.
28. Boru ve boru ek parçasının yüzeyleri (manşonun iç yüzeyi)uygun temizleme sıvıları (etil alkol )ile pamukçukbırakmayacak bir bez veya peçete kullanaraktemizlenmelidir.
29. Daha sonra EF Manşonu, boruda ve ek parçasındaişaretlenmiş bölgeler arasına yerleştirilir.
30. Kaynak makinesi soketleri, manşonun kaynakuçlarına yerleştirilir ve kaynağa hazır hale getirilir.
31. Kaynak işlemi için makine hazır sinyali verdiktensonra, barkot okutularak kaynağa başlanır.
32. Kaynak makinası barkot okuyucusubozulur ise• Barkodun bozulması kaynakyapmaya engel değildir.• Barkod numaraları ellekaynak makinasına girilir vekaynak gerçekleştirilir.
33. Kaynak esnasında hata olursa• Kaynak makinası durdurulursa• Soğuma süresi gerçekleşmez ise• Kaynak esnasında elektrik kesilirse•Hatalı kaynak kesilir veyenisi yapılır kaynaktekrarlanmaz
34. 0 9 1 4 1 4 1 5 0 6 3 3 3 8 5 0 0 3 0 6 5 4 4 9I NINNOGAZ45’SOĞUMASÜRESİΦ63ÇAPKAYNAKSÜRESİ65’’

SOĞUMA SÜRESİ

35. SOĞUMA SÜRESİ0=5’ 1=10’ 2=15’ 3=20’ 4=30’ 5=45’6=60’ 7=75’ 8=90’ 9=Message Referrig to table
36. Genel olarak kaynakmakineleri kaynak süresini vevoltajı ekranda gösterir.Kaynak işlemini otomatikolarak sonlandırarak bitişsinyali verir.
37. •Kaynak bittikten sonra manşon üzerindekiindikatörün dışarı doğru yöneldiğigözlenmelidir•İndikatörün çıkmış olması kaynağın başarılıolduğu anlamına gelmez. Sadece malzemelerarası ısıl işlemin gerçekleştiğini belirtir.•Bilindiği gibi başarılı bir kaynak için gerekliparametreler sağlanmalıdır.•Kaynak işlemi sonrasında soğuma süresibeklenmeden herhangi bir müdahaledebulunulmamalıdır.•Kaynak sonrası barkod ile tanımlanansoğuma süresi kadar bekleyiniz.KAYNAK SONRASI DEĞERLENDİRME
38. BASINÇ TESTİ• Basınç Testi Basınç testi, kaynak işlemibittikten en az bir saat sonra, borulartamamen soğuduktan sonra başlatılmalıdır.• Basınç testi DIN 4279/1e uygun olarak yapılır.• Kaynaklı borular üzerine 1.5 x PN basınçuygulanır.• Bu basınç değerinde 10 dk. boyunca düşmeolmazsa, test başarı ile sonuçlanır
39. EF SERVİS HATTI MONTAJIEF SERVİS HATTI MONTAJIEF Servis TE’lerin elektrofüzyon kaynağı öncesi vesonrasında kullanılan 8 önemli parçası vardır.
40. 1-Servis TE2-Cıvatalar3-Raspa(kazıma bıçağı)4-Temizleyici sıvı (etil alkol)5-Temizleyici bez6-Altıgen anahtar7-Alyan delme anahtarı8-Kalem12345678
41. Servis TE’ler etraflıca boru üzerinde işaretlenir.
42. İşaretleme yapıldıktan sonra, işaretli alanlararası kalem ile karalanır.
43. Karalanan kısımlar raspa ile okside tabaka, yağ,kir gibi pislikler kalmayacak şekilde kazınır.Oksitli tabakanın boru üzerinden kazınmasısırasında dn<63 mm borular için yaklaşık 0,1mm dn>63 mm borular için yaklaşık 0,2 mmkazıma yapılmalıdır. Oksitli tabakanın tamamenkazınmaması bağlantıda sızıntılar oluşmasınayol açabilir.
44. Kazınmış bölgeyi ve Servis TE’nin kaynak bölgesini (içkısmını) uygun temizleme sıvılarını (etil alkol) pamukçukbırakmayacak bir bezi veya peçeteyi kullanaraktemizleyiniz.
45. Montaj civatalarını yuvalarına yerleştirip Altı köşeliSW10 boru anahtarı ile Servis TE’nin kaynak bölgesi vesemer aynı hizaya gelene kadar sıkıştırınız.
46. Kaynak makinesinin promblarını Servis TE’ninpromb giriş kısımlarına yerleştiriniz
47. Ürün barkodunu kaynak makinesinin barkod okuyucusu ileokutunuz veya kaynak parametrelerini elle giriniz.Kaynak parametrelerini kontrol ediniz. Kaynak sonrasıbarkod ile tanımlanan soğuma süresi kadar bekleyiniz.
48. Kaynaktamamlandığızaman füzyonindikatörü dışarıçıkarak ısıl işlemintamamlandığınıgösterir.

KAYNAK HATALARI

49. KAYNAK HATALARI• Kaynak yapılacak kısımların kötü hava koşullarından korunmaması• Kaynak yapılacak boru veya ek parçalarının sıcaklığının, EF kaynak makinesininbulunduğu ortam sıcaklığına yakın olmaması• Kaynak yapılacak boru ve boru ek parçasının yüzeyindeki parlak okside tabakanınalınmaması• Kaynak bölgesinin mekanik zorlamalara maruz kalması• Kaynak yapılacak bölgelerin yeterince temizlenmemesi• Kaynak öncesi boruların düzeltilmemesi, oval boru kullanılması• Düşük gerilimle kaynak veya yanlış kaynak süresi seçimi• Boruların veya boru ek parçalarının manşon içine yeterince girmemesi veyagereğinden fazla sürülmesi• Farklı hammaddelerden imal edilmiş boru, boru ek parçası ve elektrofüzyon ekparçası kullanılması• Boru ağızlarının birinin veya her ikisinin dik kesilmemesi

DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

50. DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR• Üretici firmanın kullanmış olduğu koruyucu ambalajveya karton kutular ürünler kullanılana kadar muhafazaedilmelidir.• Boru ek parçaları daima yüksek sıcaklık verenkaynaklardan uzakta depolanmalıdır.• Boru ek parçalarının yağ ile çalışan materyaller, hidrolikyağlar, gazlar, çözücülerle ve diğer yayılabilenkimyasallarla teması önlenmelidir.• Açık alanda uzun süre boru ek parçaları muhafazaedilecekse güneş ışınlarından korunmak amacıylaüzerleri branda veya siyah PE örtü ile örtülmelidir.
51. SONUÇPE malzemeden imal boru, fittingslerüstün özelliklerinden dolayı uzun yıllarboyunca birçok endüstride özellikle GazDağıtım hatlarında kullanılmaya devamedecektir.Hem gelişen test yöntemleri ve teknolojidaha etkin birleştirme bağlantılarısağlayacak hem de kullanımda olanhatların muayenesi için yön verecektir.
52. İLGİLİ STANDARTLAREN ISO 15494Plastik boru sistemleri – Endüstriyel kullanım amaçlı – Polibüten (PB), polietilen (PE) ve polipropilen (PP)esaslı – Sistem ve elemanları için özellikler – Metrik seriEN 13067Kaynakçı nitelik sınavları-Plastik kaynağı yapan personel-Kaynaklı termoplastik birleştirmeler.EN 1555-1Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden (PE) – Bölüm 1: GenelEN 1555-2Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (PE) – Bölüm 2: BorularEN 1555-3Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (PE) – Bölüm 3: EklemeParçalarıEN 1555-4Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (PE) – Bölüm 4: VanalarEN 1555-5Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden (PE) – Bölüm 5: Sisteminamacına uygunluğu
53. EN 1555-2Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden(PE) – Bölüm 2: BorularEN 1555-3Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden(PE) – Bölüm 3: Ekleme ParçalarıEN 1555-4Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden(PE) – Bölüm 4: VanalarEN 1555-5Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden(PE) – Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğuEN 1555-5Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden(PE) – Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu