Elektrofüzyon Yapım Aşamaları

Elektrofüzyon Kaynağının Yapım Aşamaları

• Boruların kaynak yapılacak uçları düz ve pürüzsüz olarak kesilerek, kaynak yapılacak ek parçanın içerisine dayanma sınırına kadar yerleştirilerek boru üzerinde giriş sınırı işaretlenir.

• Kaynak uygulanacak boru yüzeyi temizlenerek, kaynak öncesi raspa ile yüzey oksidasyonu alınmalıdır.

• Kaynak yapılacak ek parçalar ambalajından kaynak aşamasında çıkarılarak, kaynak yapılacak Elektrofüzyon yüzeyleri alkol ile temizlenmelidir. Gerek borunun ve gerekse ek parçanın kaynak olacak yüzeyleri temizlendikten sonra elle temastan korunmalıdır.

Daha sonra boru işaretli kısmından, ek parçanın dayanma sınırına kadar yerleştirilir.

• Elektrofüzyon kaynak uçları yukarıya gelecek şekilde boruyla birlikte düz olarak kontrol edildikten sonra sabitlenir. Kaynak makinası soketleri, ek parçanın kaynak uçlarına yerleştirilir ve kaynağa hazır duruma getirilir.

füzyon nasıl yapılır

• Kaynak işlemi için makina hazır sinyali verdikten sonra, barkod okuyucu veya elle kaynak parametreleri girilerek kaynak işlemi başlatılır, genel olarak kaynak makinaları kaynak süresini ve gerilimi ekranda göstererek kaynak işlemini otomatik olarak sonlandırarak bitiş sinyali verir.

Elektrofüzyon Kaynağı

Elektro füzyon kaynağı ile yapılan kaynak ve birleştirme işlemlerinde büyük
kolaylık ve emniyet geliştirilmiştir. Kaynak cihazla otomatik olarak yapıldığından
süre ve kalite açısından insan hatası önlenmiş olur.

Kaynak yapılırken boru etrafında ölçülen sıcaklık için, PE boru üreticileri ile
Elektrofüzyon kaynak makinesi üreticilerinin tavsiyeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Üretici firmaların katalog bilgilerine göre kaynak yapılacak ortam
ısısı için tavsiye edilen aralıklardan bazıları şunlardır;• -5 ila + 35 C arası
• -10 ila + 45 C arası
• +5 ila + 50 C arası
• -10 ila +50 C arası
Kaynak parametreleri barkod üzerinden makineye yüklenmekle birlikte, ek
parça üzerinde yazan kaynak parametreleri manuel olarak da kaynak makinesine
yüklenerek kaynak yapılabilmektedir.

EF Birleştirme Tekniğinin Avantajları
• Boru iç çapında daralma olmaması.
• Kullanılan makine-teçhizatın kullanım esnekliği, hafif ve düşük maliyetli olması.
• Kaynak hızının yüksek olması.
• EF kaynak işleminin tam otomatik olması ve buna bağlı olarak minimum düzeyde operatör becerisi gerektirmesi.
• Kaynak bölgesinde basınca dayanımının yüksek olması.

Elektrofüzyon nedir?

Elektrofüzyon, boruların, dirseklerin ve teeslerin eklenmesi gereken yerlerde, popo füzyonunun mümkün olmadığı durumlarda PE borularının birleştirilmesi için basit bir yöntemdir. Hem fitingin hem de borunun plastiğini eriten ve bunların birbirine kaynaşmasına neden olan bir elektrikli ısıtma bobini içeren prefabrik armatürler kullanılır.

Kaynaştırma süresi gibi kaynaklanacak parçanın özellikleri, bağlantı parçasındaki bir barkodla kaydedilir. Bir elektrofüzyon kontrol ünitesi (ECU), bobinin ısıtılması için gerekli elektrik enerjisini sağlar. Bobin enerjilendiğinde, bitişik malzeme erir ve borunun yüzeyi ile temas eden genişleyen bir havuz oluşturur. Isı enerjisinin devam ettirilmesi, boru yüzeyinin erimesine ve boru eriyiği ile fiting eriyiğinin karıştırılmasına neden olur; Bu iyi bir kaynak üretmek için hayati önem taşımaktadır. Isı döngüsünün sona ermesini takiben, fiting ve boru soğumaya bırakılır ve erimiş materyal bir ses eklemi oluşturmak üzere katılaşır.

Bobin enerjilendirildikten sonra bazen eriyik ve donma bölgeleri olarak adlandırılan sıcak ve soğuk bölgeler oluşur. Bu bölgelerin uzunluğu özellikle önemlidir. Her bir bölge füzyonun fitingin soketinin kesin bir uzunluğuna kadar kontrol edilmesini ve eriyik basıncının da tüm birleştirme işlemi boyunca kontrol edilmesini sağlar. Tam olarak kontrol edilen perde ve yuvanın iç yüzeyine göre bobinin yerleştirilmesi, eşit ısı dağılımı sağlar.

Temel füzyon parametreleri: sıcaklık, basınç ve zaman, ECU tarafından kontrol edilir ve bu parametreler, montajın kendisinden okunan barkoddan bu parametreleri oluşturmak için programlanır. ECU ayrıca takip edilen prosedürün daimi bir kaydını sağlar.

Siperdeki elektrofüzyon kaynağının tek bir kişi tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan kompakt ECU’lar artık mevcuttur.

Elektrofüzyonun etkinliği, birleştirme yüzeylerinin hazırlanmasına ve kaynak yapılacak yüzeylerin kaynak ve soğutma çevrimleri sırasında tatmin edici bir temasa sahip olmasına dikkat edilmesine bağlıdır. Kaynaştırılacak boru yüzeylerinin kaynaşmadan önce yüzey oksidasyon tabakasını çıkarmak için sıyrılması gerekir. Boru kelepçeleri veya füzyon çevrimi sırasında boruları kısıtlayan, hizalayan ve yeniden şekillendiren diğer onaylanmış yöntemler kullanılmalıdır.

Birleştirme yüzeylerini hazırlamak için boru yüzeyi, boru ya da fiting imalatçısının önerdiği şekilde uygun bir boru kazıyıcı ile sıyrılarak, borunun tüm yüzeyinin belirtilen alan üzerinde yaklaşık 0,3 mm’lik bir derinliğe kadar çıkarılması gerekir. Metal dosyalar, törpüler, zımpara kağıdı vb. Son hazırlık araçları değildir. Kazıma işleminin ardından, sıyrılan yüzey, herhangi bir toz kalıntısını gidermek için boru veya armatür üreticisinin önerdiği şekilde, yetkili bir Ispropanol emdirilmiş pipo ile silinmelidir. Ezilmiş yüzeyin silinmesi için metile edilmiş alkollü içkiler, aseton, metil etil keton (MEK) veya diğer çözücüler tavsiye edilmez. Hazırlanan yüzeyler ilerlemeden önce tamamen kuru olmalıdır.

Elde edilen derz, uygun şekilde yapıldığında, orijinal boru kadar güçlüdür ve rutin kurulum ve işletim sırasında uygulanan tüm yüklere dayanabilir.