Elektrofüzyon Kaynak Malzemeleri

Elektrofüzyon Kaynak Malzemeleri

Elektrofüzyon Kaynak Makinesi: Bilgisayar kontrollü olarak üretilmiş makinalardır. Makinenin kontrolleri mikroişlemciler tarafından sağlanmaktadır.
Bağlantı elemanlarının kaynak bilgileri barkodlarla veya manuel olarak makineye girilmektedir. Kaynak makinesinin minimum çalışma aralıkları ve ekranında görülmesi gereken kaynak bilgileri şunlardır;

• Giriş voltajı:185-285 V
• Çıkış voltajı: 8-48 V
• Frekans:35-70 Hz
• Akım : AC (ALTERNATİF AKIM)
• Güç: 2,8 -4 kW
• Süre(zaman): saniye(s), dakika(min.)
• Direnç:Ohm(Ω)
• Ortam sıcaklığı: °C

Barkod: Özel cihazlarla, üzerine gelinerek ait olduğu cisim hakkında gerekli
bilgilerin alınabildiği çizgi kodu veya çubuk koddur. Bağlantı parçasının üzerinde bulunan bu kodlarla kaynak bilgileri makine tarafından alınır ve kaynak
ayarları otomatik olarak yapılır.

manson barkod
Emniyet Şeridi: Yaya ve araç emniyeti, can ve mal güvenliği için, kazılmış
tranşe ya da risk taşıyan bölgelere yaklaşmayı ve girişi önlemek amacı ile kullanılan genelikle kırmızı/beyaz renkle boyanmış, 5-10 cm genişliğinde, 200-
500 metrelik rulolar halinde kullanılan plastik esaslı bantlardır.

İndikatör: İşaret, Elektrofüzyon kaynağında kullanılan bağlantı parçasının
üzerinde bulunan ve ergimenin oluştuğunu gösteren çıkıntılı belirteç.

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

Kazıyıcı (raspa): Polietilen borular imal edilirken ultraviole ışınlarından,
sıcak-soğuk ortam koşulları değişimlerinden olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla dış yüzeyi oksitlenmiş polimerlerle kaplanmıştır. Oksitlenmiş tabakayı temizlemek amacıyla kullanılan aletlere boru kazıma aparatı veya boru kazıyıcı denir.


Boru kazıma işleminin yapılış yöntemine göre boru kazıyıcılar, El Tipi ve Mekanik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Genelde el tipi boru kazıyıcılar kullanılır. El tipi boru kazıyıcılar ahşap bir gövde üzerine monte edilebilen  kesici bir metal ağızdan oluşmuştur. Kesici ağızlar sökülüp takılabilir, değiştirilebilir ve hatta ağızları bileylenebilir. Ancak, kazıyıcı ağızının aşırı keskin olması istenen bir durum değildir.

PE Boru Kesiciler:

Tip: Ø 20/32 mm ve Tip: Ø 63/110 mm.PE boru kesicileri
oluşturan ana parçalar; kesici bir ağız, boru dış yüzeyinin oturmasına uygun içbükey oturma yüzeyi, kademeli
olarak yapılan sıkma işleminin düzgün devamlılığı için
kademe kolu tespit plakası, sıkma kuvvetini uyguladığımız karşılıklı iki mafsallı kol ve bu kolların kullanılmadığı zaman sıkılı bir şekilde tutmaya yarayan oynar
halkadan oluşur.


Giyotin makas, içinde kesici bıçağın hareket edebileceği yatakları bulunan bir gövde ile altında borunun tam merkezlemesine imkân veren açılıp
kapanabilen mafsallı V parçadan oluşmuştur.
Giyotinin aşağı veya yukarı hareket etmesini
sağlayan somun-vida sistemi ve bu sistemin dairesel hareket yapmasını sağlayan bir kol yardımıyla çalışır.

POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI

Poly-stopp: Polietilen şebeke üzerinde gaz kesmeden branşman alma, deplase, hat iptali ve delme tapalama gibi işlemleri gerçekleştirmeye yarayan özel
ekipmandır. 110 ve 125 mm çapındaki hatlarda kullanılır.
Pozisyoner: PE şebeke üzerinde yapılan kaynak işlemleri sırasında birleştirilmesi düşünülen parçaların kolay ağızlanması, bağlantı parçası montajının yapılabilmesi ve kaynak öncesi verilen pozisyonun sabitlenerek, soğuma süresi sonuna kadar sabitlenmesi amacı ile kullanılan ekipmanlardır.

Pozisyonlandırma: Boru parçalarının kesim yüzeylerinin öpüşmesinin sağlanması ve Elektrofüzyon kaynağı sonrası soğuma safhasında oluşabilecek gerilimlerin (boruda kasıntı) engellenmesi amacıyla, elektrofüzyon kaynağı öncesi bağlantı parçası malzemesi pozisyoner yardımı ile sabit hale getirilmesidir.

Solvent: Bağlayıcıları eritmekte veya kimi sıvıları inceltmekte kullanılan
uçucu sıvı, eritici, çözücü madde. Bir solüsyonda eriyen maddenin içersinde
dağılıp homojen bir karışım meydana getirdiği sıvı veya gaz ortam. Solvent
kullanmanın amacı, kaynak bölgesinde bulunan kir, yağ, toz vb. maddeleri temizlemektir. Solvent kendiliğinden uçucu özellikte olmalıdır (toulen ve neft
tipi olabilir).
Spool: Birden fazla malzemenin (boru, vana, tee vb.) kaynaklı imalatla birleştirilmiş halidir.