PE100 İÇME SUYU BORULARI

polietilen boru

PE100 İÇME SUYU BORULARI

PE100 İçme suyu boruları iletim hatlarında basınçlı boruların kullanılmasıyla, iletim hatlarının boyu kısalmış olmakla birlikte, su kayıpları
azaldığından su tasarrufu da sağlanmaktadır. İletim hatları, büyük maliyetli yatırımlar olduğu için, bu tesisler projelendirilirken,
kullanılacak malzemenin ekonomik, işletme masraflarının düşük, bakım, onarım ve montajının kolay ve ekonomik olmasına
dikkat edilmelidir. Basınçlı iletim hatlarında maliyet, inşa maliyeti ve işletme (enerji, bakım-onarım vb.) maliyetinden
oluşmaktadır. Bu çalışmada, içme suyu iletim hatlarında kullanılan boruların maliyete etkisi incelenmiştir. İletim hatlarında
çoğunlukla çelik, yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) ve cam elyaf takviyeli polyester (CTP) borular kullanılmaktadır

polietilen boru
HDPE boru

.

Bu hesaplamalarda maliyeti en düşük boru türü CTP boru olarak
belirlenmiştir. CTP boruyu sırasıyla çelik ve HDPE boru takip etmektedir. Ancak boru tercihi yapılırken borunun ekonomik
olmasının yanında uzun ömürlü kullanım, dayanıklılık, bakım, onarım ve montaj kolaylığı gibi özelliklerinde dikkate alınması
gerekmektedir. Bu özelliklerde dikkate alındığında en ekonomik çözümün çelik boru olduğu görülmüştür.

HDPE boruların birleştirme ve tamir için kullanılan metodlarından bir taneside ELEKTROFÜZYON methodudur.