SİFONİK SİSTEM NEDİR

Sifonik Sistem vakum prensibi ile çalışan çatı yağmur suyu drenaj sistemidir.

Sifonik Sistem, akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak, suyun tahliye edilmesini sağlayan bir drenaj sistemidir. Sistem, Bernoulli İlkesinin temel prensiplerine göre tasarlanır. Sistem, oluktan veya çatıdan tahliye sırasında herhangi bir eğime gerek duymaz. Tahliye işlemi yapılırken herhangi bir pompa kullanılmamaktadır ve hattın kendiliğinden vakum yapabilmesi için boruların tamamen dolması ve doğru tasarlanması yeterlidir. Tasarım, sifonik drenaj sistemi için geliştirilmiş özel bir bilgisayar programı kullanılarak ve projenin mimari kesitleri, çatı planı, mekanik tesisat projesi ve altyapı projesi dikkate alınarak yapılır.

Sifonik Drenaj Sistemi Nasıl Tasarlanır?

Sifonik Sistem tasarımında kullanılan yağış oranını belirlemek için, meteorolojiden elde edilen ”standart zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri” raporu kullanılır. Bu rapora göre tasarımda, son 50 yıl içinde 10 dakikalık periyot boyunca görülen en büyük yağış değeri olan “Pik Yağmur Seviyesi” baz alınır. Çatı konstrüksiyonuna, kaplamasına, eğimine ve tipine bağlı olarak, kullanılan katsayı az da olsa bir değişiklik gösterebilir. Her bölgenin yağış oranı farklı olacağından, aynı ölçülerdeki binalarda farklı boru çapları ile farklı drenaj sistemi tasarımlarının yapılması mümkündür.

Sistemin tasarlanmasında Autodesk firmasının, sifonik sistem tasarımı için özel olarak geliştirdiği Geberit ProPlanner programı büyük önem taşımaktadır. Program; projenin ölçülendirilmesi, düşen yağmur miktarı, çatı yüzeyinin büyüklüğü, çatının yapısı ve hattın döşenmesi gibi etkenleri hesaba katarak, boru hattının tüm bölümlerinin eşit şekilde boşalacağı optimum çözümü hesaplar. Çözüm sonucunda program; izometrik çizimleri, hidrolik hesaplarını, bağlantı elemanları da dahil olmak üzere materyal listelerini ve maliyet hesaplarını da sunarak, projeyi ihaleye gönderilmeye hazır bir teklif paketi haline getirir.