ELEKTROFÜZYON (EF) MANŞON KAYNAK PROSESİ

ELEKTROFÜZYON (EF) MANŞON KAYNAK PROSESİ Kaynak talimatlarına sırası ile riayet ediniz.

Madde 1

EF Makine için gerekli şartlar

 

1) Giriş voltaj değeri: 190-240 V.
2) Giriş Frekansı: 50 Hz.
3) Güç kaynağınız
3-1- 7,5 kVA dan büyük olmalıdır.
3-2- En az 25A sigorta olmalıdır.
3-3- Güç kaynağınız da topraklı piriz olmalıdır.
4) Uzatma kablosu kullanıldığında 3×2,5 kesitinde kablo olmalı ve azami 10 mt yi aşmamalıdır.
5) Kaynak makinesi soketi yıpranmış ya da kırık olmamalıdır. Manşon pimi ile soket arasında boşluk, gevşeklik olmamalıdır. Kaynak ustasının EF kaynak eğitimi almış olması gerekmektedir. Lütfen kaynak prosedürlerine ve zamanlarına uyunuz. Hatalı yapılan bir manşon kaynağında hatanın düzelmesi 4 katı zaman ve maliyete sebep olacaktır. Madde 2

Madde 2

Malzemeler için gerekli şartlar

 

1)-Kaynak yapılacak malzeme ile manşon üzerinde ki SDR-PN değeri (Küçük çaplarda yaklaşık değer PN16-10) aynı olmalıdır.
2)-Kaynak yapılacak malzeme ve borunun töleransı dar olmalıdır.
3) -HDPE Harici pp, ppr, pvc gibi diğer malzemeler ile kaynak yapılmaz.
4)-Montaj yapılacak bölgenin sıcaklığı 0° ile 45° C aralığında olmalıdır.
5)-Boru vb. kaynak yapılacak malzeme kendi ekseni ile dik açı yapacak şekilde olmalıdır.
6)-Eğer kesme işlemi yapılacak ise plastik malzeme kesmek için uygun dişleri olan bir testere kullanılabilir.
DİKKAT! Borunun düzgün bir şekilde kesilmemesi, Manşonda ki metal sargıların belli bölgelerde boruya temas etmemesine neden olur. Bu ise aşırı ısınmaya ve erimiş malzemenin kontrolsüz bir şekilde akmasına yol açabilir.

Madde 3

Kaynak sırasında izlenecek yol

 

1) Kaynak alanını belirlenerek borunun veya fittings üzerine işaretlenmelidir. Manşonun ucundan orta noktasına kadar olan mesafe kaynak alanıdır.
2) Borunun veya fittings in yüzeyi boru çizgisinin silineceği şekilde talaş oluşuncaya kadar kazınmalıdır. Boru veya fittings in ucunda talaş kalmamasına dikkat ediniz.
3) Yüzeyi kazınmış olan boru veya fittings in kir, toz, yağ vb olumsuzluklardan arındırınız.
3a) Kaynak işlemine başlamadan önce manşonun içini ve borunun yüzeyini temizleme maddesi ile emici özelliğe sahip parçacık ve toz bırakmayan bir bez ile temizleyin.
4) Boru veya fittings ile manşonun bağlanması sırasında malzemeler birbirine göre kesinlikle düz olmalıdır. Eğik tutmayın.
5) Montaj yapılacak Boru veya fittings in oval olmamasına dikkat ediniz.
5a) Ovallik var ise ovallik kelepçesi takarak ovalliği azaltın. Borunun çap ölçümünü çeşitli noktalardan kontrol ederek ovallik olup olmadığını öğrenebilrisiniz.
6) Boru veya fittingsin işaretlenmiş ve temizlenmiş bölgesi manşonun içine rahatlıkla girmelidir, eğer girmiyorsa tekrar kazıma işlemi yapın.
7) Boru veya fittings manşon içine girdirildikten sonra rahatlıkla döndürülebilir olmalıdır,kaynak yapılacak malzemelerin kasıntıda olmaması gerekir.
8) Eğer EF Manşon ile tamirat yapıyorsanız kaynak yapılacak borudan su gelmediğinden ve ıslak olmadığından emin olunuz.
8a)Su sızıntısı kesilmeden ve kurulamadan kaynak yapmayınız. Aksi taktirde kaynak olmayacaktır.
9) Manşon kaynak talimatlarına sırası ile riayet edilmiş ve her hangi bir problem oluşmamış ise EF Manşon üzerinde ki kaynak bilgileri manuel olarak yada barkod okuyucu ile EF Kaynak Makinesine girilerek kaynak işlemine başlayabilirsiniz.
Elektrofüzyon manşonların üzerinde kaynak indikatörleri (meme) bulunmaktadır.
Kaynak işlemi başladıktan sonra dışarı çıkan bu memeler kaynak işleminin tamamlandığını gösterir.
Kaynak işlemi esnasında herhangi bir hata oluşur ise eriyen PE malzeme etrafa sıçrayabilir,
Bu nedenle güvenlik açısından, kaynak işlemi esnasında en az 1 m uzakta durmaya dikkat edin.
Kaynak işlemi herhangi bir nedenle (enerji kesintisi , vb.) kesintiye uğrar ise kaynaklı parçanın soğuması için yeteri kadar beklendikten sonra kaynak işlemine devam edilebilir.