Doğal Gaz Tesisatı

Doğal gaz tesisatı

Doğal gazın kaynağından alınıp son kullanılacağı yere kadar taşınmasında kullanılan boru, birleştirme parçası ve ekipmanların tümüne birden doğal gaz tesisatı denir. Tesisatta hesaplamalar basınç kaybı ve hız faktörleri göz önüne alınarak tesisat elemanları ve boru çapları belirlenmektedir.

Doğal gaz patlama ve boğulma yönüyle insan hayatını tehdit eder. Bu iki tehdide karşı en büyük koruma, ocağın bulunduğu mahale açılan menfezdir. LPG patlamaları ise bilinenin aksine tüp patlamaları değildir. LPG tüpleri 27 bar basınca dayanıklı olarak üretilir, bu basıncın üstüne geçildiğinde emniyet sistemi otomatik olarak basınç dengelenene kadar içerideki gazı dışarı tahliye eder. Yangın veya kaçaklarda patlama nedeni tüp değil, kaçak gazın sıkışarak veya tutuşarak patlamasıdır.

Doğalgaz tesisat borularının birleştirilmesi için Elektropower makina elektrofüzyon kaynak makinalarını kullanabilirsiniz

IRAK PETROL BORU HATLARI

IRAK PETROL BORU HATLARI

Petrol, hidrojen ve karbondan oluşan ve içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan çok karmaşık bir bileşimdir. Normal şartlarda gaz, sıvı ve katı halde bulunabilir. Gaz halindeki petrol, imal edilmiş gazdan ayırt etmek için genelde doğal gaz olarak adlandırılır. Ham petrol ve doğal gazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu için bunlar ”Hidrokarbon” olarak da isimlendirilirler.

2017 yılı dünya ispatlanmış petrol rezervi 1.696,6 milyar varil olarak tespit edilmiştir. Petrol rezervinin 807,7 milyar varili (%47,6) Orta Doğu ülkelerinde, 330,1 milyar varili (%19,5) Güney ve Orta Amerika ülkelerinde, 226,1 milyar varili Kuzey Amerika ülkelerinde (%13,3) bulunmaktadır. 2017 yılında dünya petrol üretimi 97,4 milyon varil/gün’e ulaşmıştır. Birincil enerji kaynakları arasında stratejik konuma sahip olan ham petrol 2017 yılı itibarıyla dünya enerji talebinin %33,7’sini karşılamıştır.

Dünya üretilebilir petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %70’lik bölümü, ülkemizin yakın coğrafyasında yer almaktadır. Türkiye, jeopolitik konumu itibariyle dünya ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin dörtte üçüne sahip bölge ülkeleriyle komşu olup enerji zengini Hazar, Orta Asya, Orta Doğu ülkeleri ile Avrupa’daki tüketici pazarları arasında doğal bir “Enerji Merkezi” olmak üzere pek çok önemli projede yer almakta ve söz konusu projelere destek vermektedir. 2030 yılına kadar %40 oranında artması beklenen dünya birincil enerji talebinin önemli bir bölümünün içinde bulunduğumuz bölgenin kaynaklarından karşılanması öngörülmektedir.

2017 yılında 25,8 milyon ton olarak gerçekleştirilen ham petrol ithalatımızın yanı sıra 16,8 milyon ton petrol ürünü ithal edilmiştir. Buna karşın 10,1 milyon ton petrol ürünü ihraç edilmiştir.

Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının mümkün olduğunca yerli kaynaklardan karşılanması yönündeki faaliyetler kapsamında, ülkemizin yeterince aranmamış basenlerinde ve özellikle Karadeniz ve Akdeniz’deki deniz alanlarında yapılan çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Son yıllarda deniz sondaj teknolojisindeki gelişmelerin, su derinliklerinin fazla (1.000-2.000 m) olduğu alanlarda arama ve üretim imkânlarını ortaya çıkarması ile denizlerimizde hidrokarbon aramacılığının yapısı hızla oluşturulmuştur. Bu kapsamda, gerek satın alma gerekse yerli imalat yoluyla iki adet sismik arama ile bir adet sondaj gemisi temin edilmiştir.

 

Kuzey ıraq bölgesinde bulunan müşterimiz , onlar için özel imalatını yaptığımız cihazlar için çok mennun kaldıklarını sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirtiler.

Polietilen (PE-80) Doğalgaz Borusu

pe-80-dogalgaz-boru-ve-ek-parcalari-2

Polietilen (PE-80) Doğalgaz Borusu

DOĞALGAZ BORUSU PE-80
 • Yüksek mukavemet gösterir.
 • Yüksek darbe dayanımları gösterir.
 • Aşınmalara karşı dayanıklıdır.
 • Elektrofüzyon kaynak metoduyla birleştirilir, bu nedenle hiçbir şekilde gaz sızdırması yapmaz.
 • Boruları boğma sistemi ile gaz akışı engellenip şebekede tadilat yapılabilir.
 • Borular kangal halinde üretildiğinden fazla kaynak sayısı olmamakta bağlantı bölgesi riski en asgariye inmektedir.
 • Borular kolay montaj yapılır.
 • PE 80 boruların hammaddesinin doğalgaza dayanıklı olarak üretilmesi özelliğinden dolayı daha uzun ömürlü ve ekonomiktir.

Elektrofüzyon Kaynağı Nerelerde Kullanılır.

ELEKTROFÜZYON KAYNAĞI NERELERDE KULLANILIR

 • Atık su borularının kaynağında

atık su boruları çok katlı konutlarda, okullarda, otellerde, endüstriyel ve sportif vb. Yapılarda kullanılmaktadır. Ayrıca ekolojik ve ekonomik olması ayrıca fiziksel yapısını , uzun süreli kullanımlar için, yapı temeli ve yapı içi atık sularının sızıntı yapmadan güvenli bir şekilde pvc atık su borular vasıtası ile tahliye edilmesini sağlamaktadır.

 • Biyogaz borularının kaynağında

Gaz taşıma sistemleri emniyetli, güvenilir ve ekonomiktir. Sistemler hem alışagelmiş kanal uygulamaları, hem de çukursuz uygulamalar için uygundur.Boruları, özel malzeme özellikleri sayesinde sorunlu alanlarda dahi kullanılabilir.

30 yıldan fazla piyasa tecrübesi doğrultusunda üretilen (yüksek basınç altında çapraz bağlanmış polietilen) borular ile maliyetlerde tasarruf edersiniz. Borular PE-HD malzemeden sarı bir kimlik tabakasıyla mantolanmıştır. Bu mantolama ayrıca UV koruması olarak görev yapmakta ve boruyu kaynak işlemine hazırlama aşamasında görsel soyma kontrolü olarak da kullanılır.

 

 • İçme suyu borularının kaynağında

 • Doğalgaz borularının kaynağında

 

 • Sulama borularının kaynağında

 • Jeotermal boruların kaynağında

 • Petrol taşıma borularının kaynağında

 • Altın eleme ve işleme şantiyelerinde

 • Hidro elektrik santrallerinde