ELEKTROFÜZYON YAPIM AŞAMALARI

Elektrofüzyon Kaynağının Yapım Aşamaları

• Boruların kaynak yapılacak uçları düz ve pürüzsüz olarak kesilerek, kaynak yapılacak ek parçanın içerisine dayanma sınırına kadar yerleştirilerek boru üzerinde giriş sınırı işaretlenir.

• Kaynak uygulanacak boru yüzeyi temizlenerek, kaynak öncesi raspa ile yüzey oksidasyonu alınmalıdır.

• Kaynak yapılacak ek parçalar ambalajından kaynak aşamasında çıkarılarak, kaynak yapılacak Elektrofüzyon yüzeyleri alkol ile temizlenmelidir. Gerek borunun ve gerekse ek parçanın kaynak olacak yüzeyleri temizlendikten sonra elle temastan korunmalıdır.

Daha sonra boru işaretli kısmından, ek parçanın dayanma sınırına kadar yerleştirilir.

• Elektrofüzyon kaynak uçları yukarıya gelecek şekilde boruyla birlikte düz olarak kontrol edildikten sonra sabitlenir. Kaynak makinası soketleri, ek parçanın kaynak uçlarına yerleştirilir ve kaynağa hazır duruma getirilir.

füzyon nasıl yapılır

• Kaynak işlemi için makina hazır sinyali verdikten sonra, barkod okuyucu veya elle kaynak parametreleri girilerek kaynak işlemi başlatılır, genel olarak kaynak makinaları kaynak süresini ve gerilimi ekranda göstererek kaynak işlemini otomatik olarak sonlandırarak bitiş sinyali verir.

Elektrofüzyon Kaynağı

Elektro füzyon kaynağı ile yapılan kaynak ve birleştirme işlemlerinde büyük
kolaylık ve emniyet geliştirilmiştir. Kaynak cihazla otomatik olarak yapıldığından
süre ve kalite açısından insan hatası önlenmiş olur.

Kaynak yapılırken boru etrafında ölçülen sıcaklık için, PE boru üreticileri ile
Elektrofüzyon kaynak makinesi üreticilerinin tavsiyeleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Üretici firmaların katalog bilgilerine göre kaynak yapılacak ortam
ısısı için tavsiye edilen aralıklardan bazıları şunlardır;• -5 ila + 35 C arası
• -10 ila + 45 C arası
• +5 ila + 50 C arası
• -10 ila +50 C arası
Kaynak parametreleri barkod üzerinden makineye yüklenmekle birlikte, ek
parça üzerinde yazan kaynak parametreleri manuel olarak da kaynak makinesine
yüklenerek kaynak yapılabilmektedir.

EF Birleştirme Tekniğinin Avantajları
• Boru iç çapında daralma olmaması.
• Kullanılan makine-teçhizatın kullanım esnekliği, hafif ve düşük maliyetli olması.
• Kaynak hızının yüksek olması.
• EF kaynak işleminin tam otomatik olması ve buna bağlı olarak minimum düzeyde operatör becerisi gerektirmesi.
• Kaynak bölgesinde basınca dayanımının yüksek olması.

Elektrofüzyon nedir?

Elektrofüzyon, boruların, dirseklerin ve teeslerin eklenmesi gereken yerlerde, popo füzyonunun mümkün olmadığı durumlarda PE borularının birleştirilmesi için basit bir yöntemdir. Hem fitingin hem de borunun plastiğini eriten ve bunların birbirine kaynaşmasına neden olan bir elektrikli ısıtma bobini içeren prefabrik armatürler kullanılır.

Kaynaştırma süresi gibi kaynaklanacak parçanın özellikleri, bağlantı parçasındaki bir barkodla kaydedilir. Bir elektrofüzyon kontrol ünitesi (ECU), bobinin ısıtılması için gerekli elektrik enerjisini sağlar. Bobin enerjilendiğinde, bitişik malzeme erir ve borunun yüzeyi ile temas eden genişleyen bir havuz oluşturur. Isı enerjisinin devam ettirilmesi, boru yüzeyinin erimesine ve boru eriyiği ile fiting eriyiğinin karıştırılmasına neden olur; Bu iyi bir kaynak üretmek için hayati önem taşımaktadır. Isı döngüsünün sona ermesini takiben, fiting ve boru soğumaya bırakılır ve erimiş materyal bir ses eklemi oluşturmak üzere katılaşır.

Bobin enerjilendirildikten sonra bazen eriyik ve donma bölgeleri olarak adlandırılan sıcak ve soğuk bölgeler oluşur. Bu bölgelerin uzunluğu özellikle önemlidir. Her bir bölge füzyonun fitingin soketinin kesin bir uzunluğuna kadar kontrol edilmesini ve eriyik basıncının da tüm birleştirme işlemi boyunca kontrol edilmesini sağlar. Tam olarak kontrol edilen perde ve yuvanın iç yüzeyine göre bobinin yerleştirilmesi, eşit ısı dağılımı sağlar.

Temel füzyon parametreleri: sıcaklık, basınç ve zaman, ECU tarafından kontrol edilir ve bu parametreler, montajın kendisinden okunan barkoddan bu parametreleri oluşturmak için programlanır. ECU ayrıca takip edilen prosedürün daimi bir kaydını sağlar.

Siperdeki elektrofüzyon kaynağının tek bir kişi tarafından güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan kompakt ECU’lar artık mevcuttur.

Elektrofüzyonun etkinliği, birleştirme yüzeylerinin hazırlanmasına ve kaynak yapılacak yüzeylerin kaynak ve soğutma çevrimleri sırasında tatmin edici bir temasa sahip olmasına dikkat edilmesine bağlıdır. Kaynaştırılacak boru yüzeylerinin kaynaşmadan önce yüzey oksidasyon tabakasını çıkarmak için sıyrılması gerekir. Boru kelepçeleri veya füzyon çevrimi sırasında boruları kısıtlayan, hizalayan ve yeniden şekillendiren diğer onaylanmış yöntemler kullanılmalıdır.

Birleştirme yüzeylerini hazırlamak için boru yüzeyi, boru ya da fiting imalatçısının önerdiği şekilde uygun bir boru kazıyıcı ile sıyrılarak, borunun tüm yüzeyinin belirtilen alan üzerinde yaklaşık 0,3 mm’lik bir derinliğe kadar çıkarılması gerekir. Metal dosyalar, törpüler, zımpara kağıdı vb. Son hazırlık araçları değildir. Kazıma işleminin ardından, sıyrılan yüzey, herhangi bir toz kalıntısını gidermek için boru veya armatür üreticisinin önerdiği şekilde, yetkili bir Ispropanol emdirilmiş pipo ile silinmelidir. Ezilmiş yüzeyin silinmesi için metile edilmiş alkollü içkiler, aseton, metil etil keton (MEK) veya diğer çözücüler tavsiye edilmez. Hazırlanan yüzeyler ilerlemeden önce tamamen kuru olmalıdır.

Elde edilen derz, uygun şekilde yapıldığında, orijinal boru kadar güçlüdür ve rutin kurulum ve işletim sırasında uygulanan tüm yüklere dayanabilir.

Polietilen (PE) Borunun Elektro Füzyon (EF) Kaynağı – PE EF Welding

Polietilen (PE) Borunun Elektro Füzyon (EF) Kaynağı – PE EF Welding

Polietilen (PE) Borunun Elektro Füzyon (EF) Kaynağı – PE EF Welding

1. Son zamanlarda, polietilen borular pazar kazanıyor ve bu nedenle daha çok montaj yapılırken farklı sistemler   kaynak kullanılır polietilen borular   kendi elleri. Kaynak türlerinin yanı sıra, uygulama teknolojisi hakkında, bu yazı size söyleyecektir.
3. PE BORU VE FİTTNGS LERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ• Elastik yapısı ile depremden etkilenmez, heyelan bölgelerinde uzamayısönümler.• -40 °C’ ye kadar elastiklik özelliğini korur.• Kimyasallara yüksek dayanım gösterir. Korozyona uğramaz.• Aşınma dayanımı yüksektir,• Kanserojen etkisi yoktur.• İçerideki akışkandan ve dışarıdaki toprak yapısından dolayı korozyon olmaz.• Yoğunluğu düşük olduğundan dolayı çelikten 8 kat hafiftir.• En az 50 yıl süre ile nominal işletme basıncında sorunsuz çalışır.
4. PE Boru ÇeşitleriPE Boru Üretimi Kangal Boru
5. Dirsek (45o,90o) TeePE Fitting Çeşitleriendcap
6. Redüksyon Metal Plastik GeçişManşonPE Fitting Çeşitleri
7. PE Servis saddle tee
8. PE Vana

PE MALZEMELER

9. PE MALZEMELER• SDR = çapın et kalınlığına oranı (standartdiameter ratio )• Polietilen fittigs ve borularda kullanılır .• PE (Polietilen) Malzemenin Üstünlükleri• – Hafif olması- Esnek olması ve esneme kabiliyeti % 600- Korozyon sorununun olmaması,- Sürtünme kayıplarının az olması,- Kimyasallara karşı yüksek dirence sahip olması,- Bakım, onarım maliyetlerinin düşük olması,-işçiliği oldukça kolay• Çekme değeri 80 Kg/cm2
10. DİZAYN GAZ 4 SDR 11 PE 80 LOT NO 342TS 10827 SINIF C 63*5,8

11. SDRSDR: Dış çapın et kalınlığına oranı olaraktanımlanır.( STANDART DİMENSİON RATİO)SDR= DIŞ ÇAP / ETKALINLIĞI
12. ÖRNEKÖRNEK: SDR si 11 olan bir borunun et kalınlığı nedir?SDR=11D =110 mme = ?BORU ÇAPI , ET KALINLIĞI:SDR= D/e ,11= 110 /eE=10 mm
13. PE BORU VE EK PARÇALARININ KULLANIM ALANLARI• Doğalgazın taşınması ve dağıtılmasında.• Pis su ve kanalizasyon şebekelerinde.• Tarımsal sulamada.• Drenaj projelerinde.• Geçici isale hatlarında• Spor sahalarının sulanmasında.• Yangın söndürme sistemlerinde.• Telekomünikasyon kablolama sistemlerinde.• Tehlikeli atıkların taşınmasında.
14. • ∅> 125 Borular içinkullanılır.• Alın kaynağı, aynı çap ve etkalınlığındaki boru ve boru ekparçalarının basınç ve sıcaklıkyardımıyla alın alınabirleştirilmesi suretiylegerçekleştirilen bir bağlantımetodudur.

EF yönteminde kaynak

15. EF yönteminde kaynak, manşonkısmındaki ısıtma rezistansları ileyapılır.Manşon içine borularyerleştirildikten sonra kaynakmakinesinin uçları aracılığıylarezistanslar elektrik akımı ileısıtılır.Elektropower ELEKTROFÜZYON EF KAYNAĞI
16. P.E. KAYNAK KESİTİ
17. P.E. KAYNAK KESİTİ
18. FİTTİNG RESİSTANS GÖRÜNÜMÜ
19. POLİETİLEN İLE İLGİLİ ÖZEL SICAKLIKLAR• 120 C de Yumuşama• 130 C de Ergime• 200 C de Kaynama
20. ELEKTROFÜZYON YÖNTEMİNİN TERCİHNEDENLERİ• Boru iç çapında daralmaya yol açmaması.• Makine ve teçhizatın kullanım kolaylığı, hafif ve düşükmaliyetli olması.• Kaynak hızının yüksek olması.• Kaynak bölgesinde basınca dayanımın düşmemesi.• Gaz ve su dağıtım şirketlerinde ihtiyaca cevap veren, genelolarak basınçlı akışkanlarda güvenilir ve uygulaması kolay birkaynak yöntemi olması.• Şebeke inşasının tüm safhaları boyunca her yerde, basınçaltında yapılan bağlantılarda ve tamirat işlerindekullanılabilir olmasıdır.• Kaynak işleminin tam otomatik olması ve buna bağlı olarakminimum düzeyde operatör becerisi gerektirir.
21. ELEKTROFÜZYON KAYNAK İŞLEMİNİN TEMELESASLARI• Yüzeylerin kaynak işlemi için hazırlanması.bunun için okside olmuş yüzeyin dikkatlicekazınması ve temizlenmesi.• Kaynatılması planlanan parçalarınbirbirlerine özel dizaynlı aletler (pozisyoner-kelepçe) kullanarak pozisyonlarınsabitlenmesi• Kaynak işlemi için; kaynak makinasındangereken sürede ve gereken değerde gerilimuygulanması• Kaynatılan parça soğuyana kadar sabitlenenpozisyonun bozulmamasının sağlanması

EF MANŞON MONTAJI

22. EF MANŞON MONTAJI EF Manşonun içerisindeki dayanma sınırınakadar olan uzunluk veya EF Manşonun içeridentoplam uzunluğu ölçülür.
23. Dayanma sınırına kadar olan veya EF manşonuniçeriden toplam uzunluğunun yarısına denk gelenölçü, kaynak yapılacak boru veya ek parçası üzerindeölçülür.
24. Ölçülen kısım boru üzerinde işaretlenir, işaretlialandan boru bitimine kadar olan çepeçevre tümbölge kalem ile karalanır.
25. Kaynak yapılacak boru ve boru ek parçasınınyüzeyindeki parlak okside tabaka, kazıma bıçağı(raspa) ile kazınarak alınır. Boru ucunda talaşlarınoluştuğu gözlenir.
26. Borunun ucunda oluşabilecek talaşlar bir kazımabıçağı ile temizlenmeli ve köşeler yuvarlatılmalıdır.
27. Kaynak işlemi süresince boru kelepçesi (pozisyoner)kullanılmalıdır.
28. Boru ve boru ek parçasının yüzeyleri (manşonun iç yüzeyi)uygun temizleme sıvıları (etil alkol )ile pamukçukbırakmayacak bir bez veya peçete kullanaraktemizlenmelidir.
29. Daha sonra EF Manşonu, boruda ve ek parçasındaişaretlenmiş bölgeler arasına yerleştirilir.
30. Kaynak makinesi soketleri, manşonun kaynakuçlarına yerleştirilir ve kaynağa hazır hale getirilir.
31. Kaynak işlemi için makine hazır sinyali verdiktensonra, barkot okutularak kaynağa başlanır.
32. Kaynak makinası barkot okuyucusubozulur ise• Barkodun bozulması kaynakyapmaya engel değildir.• Barkod numaraları ellekaynak makinasına girilir vekaynak gerçekleştirilir.
33. Kaynak esnasında hata olursa• Kaynak makinası durdurulursa• Soğuma süresi gerçekleşmez ise• Kaynak esnasında elektrik kesilirse•Hatalı kaynak kesilir veyenisi yapılır kaynaktekrarlanmaz
34. 0 9 1 4 1 4 1 5 0 6 3 3 3 8 5 0 0 3 0 6 5 4 4 9I NINNOGAZ45’SOĞUMASÜRESİΦ63ÇAPKAYNAKSÜRESİ65’’

SOĞUMA SÜRESİ

35. SOĞUMA SÜRESİ0=5’ 1=10’ 2=15’ 3=20’ 4=30’ 5=45’6=60’ 7=75’ 8=90’ 9=Message Referrig to table
36. Genel olarak kaynakmakineleri kaynak süresini vevoltajı ekranda gösterir.Kaynak işlemini otomatikolarak sonlandırarak bitişsinyali verir.
37. •Kaynak bittikten sonra manşon üzerindekiindikatörün dışarı doğru yöneldiğigözlenmelidir•İndikatörün çıkmış olması kaynağın başarılıolduğu anlamına gelmez. Sadece malzemelerarası ısıl işlemin gerçekleştiğini belirtir.•Bilindiği gibi başarılı bir kaynak için gerekliparametreler sağlanmalıdır.•Kaynak işlemi sonrasında soğuma süresibeklenmeden herhangi bir müdahaledebulunulmamalıdır.•Kaynak sonrası barkod ile tanımlanansoğuma süresi kadar bekleyiniz.KAYNAK SONRASI DEĞERLENDİRME
38. BASINÇ TESTİ• Basınç Testi Basınç testi, kaynak işlemibittikten en az bir saat sonra, borulartamamen soğuduktan sonra başlatılmalıdır.• Basınç testi DIN 4279/1e uygun olarak yapılır.• Kaynaklı borular üzerine 1.5 x PN basınçuygulanır.• Bu basınç değerinde 10 dk. boyunca düşmeolmazsa, test başarı ile sonuçlanır
39. EF SERVİS HATTI MONTAJIEF SERVİS HATTI MONTAJIEF Servis TE’lerin elektrofüzyon kaynağı öncesi vesonrasında kullanılan 8 önemli parçası vardır.
40. 1-Servis TE2-Cıvatalar3-Raspa(kazıma bıçağı)4-Temizleyici sıvı (etil alkol)5-Temizleyici bez6-Altıgen anahtar7-Alyan delme anahtarı8-Kalem12345678
41. Servis TE’ler etraflıca boru üzerinde işaretlenir.
42. İşaretleme yapıldıktan sonra, işaretli alanlararası kalem ile karalanır.
43. Karalanan kısımlar raspa ile okside tabaka, yağ,kir gibi pislikler kalmayacak şekilde kazınır.Oksitli tabakanın boru üzerinden kazınmasısırasında dn<63 mm borular için yaklaşık 0,1mm dn>63 mm borular için yaklaşık 0,2 mmkazıma yapılmalıdır. Oksitli tabakanın tamamenkazınmaması bağlantıda sızıntılar oluşmasınayol açabilir.
44. Kazınmış bölgeyi ve Servis TE’nin kaynak bölgesini (içkısmını) uygun temizleme sıvılarını (etil alkol) pamukçukbırakmayacak bir bezi veya peçeteyi kullanaraktemizleyiniz.
45. Montaj civatalarını yuvalarına yerleştirip Altı köşeliSW10 boru anahtarı ile Servis TE’nin kaynak bölgesi vesemer aynı hizaya gelene kadar sıkıştırınız.
46. Kaynak makinesinin promblarını Servis TE’ninpromb giriş kısımlarına yerleştiriniz
47. Ürün barkodunu kaynak makinesinin barkod okuyucusu ileokutunuz veya kaynak parametrelerini elle giriniz.Kaynak parametrelerini kontrol ediniz. Kaynak sonrasıbarkod ile tanımlanan soğuma süresi kadar bekleyiniz.
48. Kaynaktamamlandığızaman füzyonindikatörü dışarıçıkarak ısıl işlemintamamlandığınıgösterir.

KAYNAK HATALARI

49. KAYNAK HATALARI• Kaynak yapılacak kısımların kötü hava koşullarından korunmaması• Kaynak yapılacak boru veya ek parçalarının sıcaklığının, EF kaynak makinesininbulunduğu ortam sıcaklığına yakın olmaması• Kaynak yapılacak boru ve boru ek parçasının yüzeyindeki parlak okside tabakanınalınmaması• Kaynak bölgesinin mekanik zorlamalara maruz kalması• Kaynak yapılacak bölgelerin yeterince temizlenmemesi• Kaynak öncesi boruların düzeltilmemesi, oval boru kullanılması• Düşük gerilimle kaynak veya yanlış kaynak süresi seçimi• Boruların veya boru ek parçalarının manşon içine yeterince girmemesi veyagereğinden fazla sürülmesi• Farklı hammaddelerden imal edilmiş boru, boru ek parçası ve elektrofüzyon ekparçası kullanılması• Boru ağızlarının birinin veya her ikisinin dik kesilmemesi

DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

50. DEPOLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR• Üretici firmanın kullanmış olduğu koruyucu ambalajveya karton kutular ürünler kullanılana kadar muhafazaedilmelidir.• Boru ek parçaları daima yüksek sıcaklık verenkaynaklardan uzakta depolanmalıdır.• Boru ek parçalarının yağ ile çalışan materyaller, hidrolikyağlar, gazlar, çözücülerle ve diğer yayılabilenkimyasallarla teması önlenmelidir.• Açık alanda uzun süre boru ek parçaları muhafazaedilecekse güneş ışınlarından korunmak amacıylaüzerleri branda veya siyah PE örtü ile örtülmelidir.
51. SONUÇPE malzemeden imal boru, fittingslerüstün özelliklerinden dolayı uzun yıllarboyunca birçok endüstride özellikle GazDağıtım hatlarında kullanılmaya devamedecektir.Hem gelişen test yöntemleri ve teknolojidaha etkin birleştirme bağlantılarısağlayacak hem de kullanımda olanhatların muayenesi için yön verecektir.
52. İLGİLİ STANDARTLAREN ISO 15494Plastik boru sistemleri – Endüstriyel kullanım amaçlı – Polibüten (PB), polietilen (PE) ve polipropilen (PP)esaslı – Sistem ve elemanları için özellikler – Metrik seriEN 13067Kaynakçı nitelik sınavları-Plastik kaynağı yapan personel-Kaynaklı termoplastik birleştirmeler.EN 1555-1Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden (PE) – Bölüm 1: GenelEN 1555-2Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (PE) – Bölüm 2: BorularEN 1555-3Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (PE) – Bölüm 3: EklemeParçalarıEN 1555-4Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden (PE) – Bölüm 4: VanalarEN 1555-5Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden (PE) – Bölüm 5: Sisteminamacına uygunluğu
53. EN 1555-2Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden(PE) – Bölüm 2: BorularEN 1555-3Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden(PE) – Bölüm 3: Ekleme ParçalarıEN 1555-4Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan- Polietilenden(PE) – Bölüm 4: VanalarEN 1555-5Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden(PE) – Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğuEN 1555-5Plâstik boru sistemleri – Gaz yakıtların taşınmasında kullanılan – Polietilenden(PE) – Bölüm 5: Sistemin amacına uygunluğu

 

Füzyon kaynak nasıl yapılır

Elektrofüzyon Kaynak

Polietilen boruların elektrofüzyon kaynak işlemi, DVS 2207 gibi uluslararası standardına uygun olarak
yapılmaktadır.
Elektrofüzyon kaynak yönteminde kaynak, manşon kısmındaki ısıtma rezistansları ile yapılır. Manşon
içine borular yerleştirildikten sonra kaynak makinesinin uçları manşonun delik içerisindeki rezistans
uçlarına bağlanarak rezistanslar akım ile ısıtılır. Rezistansların ısınması sonucu manşonun et kalınlığının
borunun et kalınlığından daha çok olmasından dolayı, boru cidarının ısısı, manşon cidarının ısısından daha
yüksek olur. Bu ısı farkından dolayı boru içerisinde basınç oluşur. Boru üzerindeki basınç ile boru
içerisinde oluşan basınç sayesinde kaynak işlemi gerçekleşir.
Bu kaynak işlemi için kullanılan elektrofüzyon kaynak makineleri hafif olduğu gibi, değişken kaynak
parametreleri ile kaynak yapma ve gerekirse yapılan kaynakların bilgi dokümanlarının alınmasına da
olanak verirler.

 

füzyon nasıl yapılır

Elektrofüzyon kaynak işleminde aynı hammaddeden yapılmış borular kaynatılabilir.
• Eriyik akış hızı HDPE-elektrofüzyon birleştirme için 0.3….1.7 gr/10 dk. (l90°C/5 kgj’dir. Kaynak
yapılacak borular ve manşonun eriyik akış hızlarının bu değerler arasında olması gerekmektedir. Aynı
eriyik akış hızına sahip borular kaynak yapılabilir.
• Kaynak yapılacak alanın kötü hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde korunması gerekmektedir.
(Örneğin: Kar, yağmur, rüzgar, etkili güneş ışınları vb.)
• Kaynak yapılacak ortamın ısısı 5°C ile 50°C arasında olmalıdır.
• Genel olarak elektrofüzyon kaynak makineleri üzerinde barkod okuyucular ve elektrofüzyon ek parçalar
üzerinde kaynak parametrelerini içerir barkodlar bulunmaktadır. Kaynak parametreleri barkod üzerinden
makineye yüklenmekle birlikte, ek parça üzerinde yazan kaynak parametreleri manuel olarak da kaynak
makinesine yüklenerek kaynak yapılabilmektedir.

Kaynak Parametreleri

Son teknoloji kaynak makineleri üzerinde barkod
okuyucu kalem bulunmaktadır. Kaynak yapılacak EF
ek parçasının kaynak parametreleri, barkod ya da
manşon üzerinde yapışık olarak veya paketin
içerisinde bulunur.
Basınç Testi Basınç testi, kaynak işlemi bittikten en
az bir saat sonra, borular tamamen soğuduktan sonra
başlatılmalıdır.
Basınç testi DIN 4279/1’e uygun olarak yapılır.
Kaynaklı borular üzerine 1.5 x PN basınç uygulanır. Bu
basınç değerinde 10 dk. boyunca düşme olmazsa, test
başarı ile sonuçlanır.
EF Kaynak Prosedürü
1 – Boruların kaynak yapılacak uçları düz ve pürüzsüz
kesilerek, kaynak yapılacak ek parçanın içerisine dayanma
sınırına kadar yerleştirilerek, boru üzerinde giriş sınırı
işaretlenir.
2 – Kaynak yapılacak boru yüzeyi temizlenerek, kaynak
öncesi raspa ile yüzey oksidasyonu alınmalıdır.
3 – Kaynak yapılacak ek parçalar ambalajından kaynak
aşamasında çıkarılarak, kaynak yapılacak elektrofüzyon
yüzeyleri sanayi alkolü ile temizlenmeli, borunun ve ek
parçanın kaynak olacak yüzeyleri temizlendikten sonra
elle temastan korunmalıdır.
4 – Daha sonra kaynak yapılacak ek parça, borunun
işaretli kısmına ek parçanın dayanma sınırına kadar
yerleştirilir.
5 – Elektrofüzyon kaynak uçları yukarı gelecek şekilde
boruyla birlikte düz olarak kontrol edildikten sonra
sabitlenir. Kaynak makinesi soketleri, ek parçanın kaynak
uçlarına yerleştirilir ve kaynağa hazır hale getirilir.
6 – Kaynak işlemi için makine hazır sinyalini verdikten
sonra, barkod okutularak veya manuel kaynak
parametreleri girilerek kaynak işlemi başlatılır. Genel
olarak kaynak makineleri kaynak süresini ve voltajı
ekranda göstererek kaynak işlemini otomatik olarak
sonlandırarak bitiş sinyali verir.

HDPE BORU NEDİR ? (POLİETİLEN)

HDPE BORU NEDİR ? (POLİETİLEN)

HDPE, petrolden elde edilen, yüksek yoğunluklu polietilen malzemedir. İsmi İngilizce karşılığı olan “High Density Polyetylene” kelimelerinin kısaltmasından gelmektedir. Diğer polietilenlere oranla çok daha katı, güçlü ve LDPE ye (düşük yoğunluklu polietilen) oranla daha ağır olmasına karşın daha serttir.Sanayi ve imalat sektöründe genelde bu isim kullanılmaktadır. Yaklaşık olarak, 1.75 kg. petrolden , 1 kg. HDPE hammadde elde edilir. HDPE sudan daha hafiftir. Döküm teknolojisi kullanılarak veya ekstruzyon yöntemiyle imal edilebilir, takım tezgahlarında işlenilebilir ve özel kaynak yöntemleri kullanılarak birleştirilebilir. Yapışkan kullanılarak birleştirilmesi oldukça zordur.

HDPE, görünüm olarak LDPE’e benzese de ondan çok daha sert, molekül kütlesi 150000-400000 dolaylarında bir polimerdir. Suya, kimyasal maddelere direnci iyidir. Işık ve açık hava koşullarına LDPE’de olduğu gibi dayanıklı olmamakla beraber özel katkılarla(carbon black) bu direnç artırılabilir. Mekanik özellikler çok iyi olup, özellikle darbe ve çekme dayanımları yüksektir. Bazı dolgu maddeleriyle de özellikler daha da iyileştirilir. Normalde çekme dayanımı 225-350 kgf/cm² civarındadır. Sıcaklık dayanımı 100°C’nin üzerindedir.

KULLANIM ALANLARI

Geniş bir kullanım alanına sahip olan HDPE, basınçlı borular, gaz dağıtım boruları, şişe, bidon, varil, beyaz eşya ve makina parçaları, yalıtkan, oyuncak, elektrik ve elektronik eşya imalatında kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle suya dayanıklılığı sebebiyle tekne ve depo yapımında da HDPE’den yararlanılmaya başlanmıştır.

HDPE’nin tekne yapımında sağladığı avantajlar

HDPE yaşlanmaya ve korozyona karşı son derece dayanıklı olduğundan (ölçülebilen ömrü minimum 50 yıl) özellikle denizde, tekne yapımında kullanılan tüm diğer malzemelere oranla daha uzun ömürlüdür.
Gerilim çatlağı ve çatlak ilerleme direnci yüksek olduğundan, darbeli kazalar minimum hasarla atlatılır.
PE malzeme esnek olduğundan, en kötü çalışma koşullarında bile kolaylık ve sağlamlık gösterirler. Öte yandan ağır deniz ve hava koşullarında, malzemenin elastikiyeti sönümleyici etkisiyle sürüş konforunu arttırır.
Çelik, ahşap, aluminyum veya kompozit malzemelere göre daha hafif ve kolay birleştirilebilir. İmalat aşamasında ve sonrasında birçok konstrüktif kolaylık sağlar.
Polietilenin anti-korozyon özelliği sayesinde her türlü çalışma koşulunda direncini ve performansını korur.
Darbe dayanımı oldukça yüksektir ve düşük sıcaklıklarda dahi kırılganlık göstermezler. İçine katılan katkılar sayesinde yüksek sıcaklıklarda da dayanımları korunur.
Kir ve su tutmaz, toksik madde içermez ve temizlemesi çok kolaydır.
Donmaya karşı direnci yüksektir. İçinde bulunduğu sıvının donmasından dahi etkilenmez.
Hammadde bazında , çelik, aluminyum ve ahşaba oranla daha hafif ve ekonomiktir. Teknelerin daha hafif olması sonucu işletme maliyetleri de düşer.
Boya ve bakım gibi ihtiyaçları yoktur, temizliği çok kolaydır.
Birçok uygulamada zehirli boya ya da başka bir koruyucu kaplamaya gerek duyulmaz.