HDPE BORU VE EK PARÇALARI İÇİN  ALIN KAYNAK METODU

HDPE BORU VE EK PARÇALARI İÇİN  ALIN KAYNAK METODU

A. GİRİŞ

HDPE BORU VE EK PARÇALARI İÇİN  ALIN KAYNAK METODU Alın kaynak kalitesi, alın kaynakçının kabiliyeti, kullanılan ekipman ve standartların
uygulanmasını sağlayan gözlemciye doğrudan bağlıdır. Alın kaynak prosesi başından sonuna
kadar titizlikle gözlemlenmelidir. Bunun sağlanabilmesi için alın kaynak mahallinde bir supervisor
bulundurulmalıdır. Ayrıca, alın kaynak esnasında alın kaynak dataları ekte verilen föylere
kaydedilmelidir.
Alın kaynak işlemine başlamadan önce test kaynağı yapılarak alın kaynak parametrelerinin
doğruluğu tespit edilmelidir.
Her bir alın kaynakçı gerekli eğitimlerden geçirilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır.


B. ALIN KAYNAĞI

B1- Alın kaynak işlemine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken
hususlar

Alın kaynak yapılan ortamın sıcaklığı +5 °C’nin üzerinde olmalıdır. Yağışlı ve soğuk havalarda
üstü kapalı bir yer seçilmelidir.
Alın kaynak esnasında vantilasyon nedeniyle hızlı soğumanın olmaması için boru uçları
kapatılmalıdır.
Kangal halindeki borularda alın kaynak yapılmadan önce, kangallaşma esnasında oluşmuş olan
ovalliklerinin alınmış olması gerekir.
Alın kaynak bölgesi temiz ve hasarsız olmalıdır.
B2- Alın kaynak metodunun tarifi
Alın kaynağı, aynı çap ve et kalınlığındaki boru ve fitinglerin basınç ve sıcaklık yardımıyla alın
alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantı metodudur. Alın kaynak yapılacak
parçaların ağız kısımları, düzgünce tıraşlanarak erime sıcaklığına kadar ısıtılır (200-220 °C). Daha
sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapıştırılır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman
malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır.
Alın kaynağı metodunda alın kaynak bölgeleri ısıtıcı üzerine belirli bir basınçla bastırılır
(yanaştırma), alın kaynak sıcaklığında hemen hemen sıfır basınçta beklenir (basınçsız ısıtma) ve
basınç altında birleştirilir (birleştirme).

 

Şekil 1:. Alın Kaynağı yapılacak borular

B3- Alın kaynak hazırlığı

ALIN KAYNAK
ALIN KAYNAK

Alın kaynak işlemine başlamadan hemen önce alın kaynak makinası üzerinde görülen set
sıcaklığının kontrol edilmesi gerekir. Bu işlem infrared termometre ile yapılmalıdır. Set sıcaklığına
ulaşıldıktan en az 10 dak. sonra alın kaynak işlemine başlanmalıdır.
Alın kaynak kalitesinin iyi olabilmesi için ısıtıcı yüzeylerinin her alın kaynaktan önce temzilenmesi
gerekir. Temizleme aşındırıcı olmayan yumuşak malzemelerle, alkol vs. yardımıyla yapılabilir.
Isıtıcı yüzeyleri çizik veya hasarlı olmamalıdır.
Birleştirme kuvvetleri ve birleştirme basınçları kullanılan makinanın speklerinde gösterildiği gibi
olmalıdır. Bunlar alın kaynak makinasını üreten firmanın verdiği bilgilere, hesaplamalara veya
ölçüm değerlerine göre belirlenmelidir. Hareket basıncı, kaynatılacak parçaların makinada
montajlı iken hafifçe hareket ettirilmesi ile cihazın basınç göstergesinde görülen değerdir. Bu
değer belirlenen birleştirme basıncının üzerine eklenmelidir. Hareket basıncı makinadan
makinaya değiştiği gibi, kaynatılacak borunun çapına ve boyuna göre de değişir. Bu nedenle her
bir alın kaynak işleminden önce hareket basıncı okunarak birleştirme basıncına eklenmelidir.
Birleştirilecek bölgeler alın kaynak yapılmadan önce tıraşlanmalıdır (Şekil 2). Bu şekilde borular
tam olarak alın alına yerleştirilebilir ve yüzeylerdeki kirli bölgeler atılmış olur. Tıraşlanan iki yüzey
birbiri üzerine örtüştürülünce çevre boyunca oluşan boşluğun izin verilen maksimum genişlik
değeri

 

Boşluk genişliği ve hatalı merkezleme (kaçıklık) olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kaçıklık
mümkün olduğu kadar sıfırlanmalıdır. En kötü durumda birleştirme bölgelerinin kaçıklığı
0,1*Cidar kalınlığı’nı geçmemelidir.
Tıraşlanan alın kaynak bölgeleri kirletilmemeli, el ile dokunulmamalıdır. Aksi taktirde tekrar
tıraşlama yapmak şarttır. Alın kaynak bölgesinde tıraşlama sonucunda ortaya çıkan çapaklar
birleşme yüzeylerinden el değmeden temizlenmelidir

 

 BORU AĞIZLARININ TRAŞLANMASI DÜZELTİLMESİ

B4- Alın kaynak prosedürü


Alın kaynağı prosesinde alın kaynak bölgeleri bir ısıtıcı yardımıyla alın kaynak sıcaklığına kadar
ısıtılır ve ıstıcı çıkarıldıktan sonra basınç altında birleştirme işlemi yapılır. Isıtıcı sıcaklığı 200-220
°C arasında olmalıdır. Yüksek sıcaklık daha ince et kalınlığı için geçerli iken düşük sıcaklık büyük
et kalınlıkları için geçerli olur (Grafik 1).

 

 Cidar kalınlığına göre ısıtıcı sıcaklık değerleri

 

Alın Kaynak işleminin grafiksel olarak  gösterilmesi

Yanaştırma:

Kaynatılacak borular birleşme yüzeyleri ısıtıcıya paralel olacak şekilde ısıtıcıya yanaştırılır.
Paralelliğin tam olarak sağlanıp sağlanmadığı oluşan dudak yüksekliğinin tipine bağlı olarak
belirlenebilir. Eğer tam paralellik sağlanamamışsa çap boyunca homojen dudak yüksekliği
oluşmayacaktır. Yanaştırma işlemi P1 basıncı altında T1 süresi boyunca yapılır (Grafik 2). T1
süresi oluşan dudak yüksekliğine göre belirlenir. Olması gereken minimum dudak yükseklikleri
Tablo 2’de 2. kolonda gösterilmiştir. Isıtıcının yerleştirilmesi ve dudak oluşumu işlemleri Şekil 3
ve Şekil 4’ten görülebilir.
P1 ara yüzey basıncı 0,15 N/mm2
dir. Ancak bu basınç alın kaynak cihazının
manometresinde okunan basınç değildir. Kullanıcı ara yüzeyde bu basıncı sağlamak için6
alın kaynak makinasını hangi değere ayarlıyacağını alın kaynak makinası üreticisini verdiği
bilgilere göre belirlemelidir.

 

Isıtıcın iki boru arasına yerleştirilmesi

 

Basınçlı Isıtma ( yanaştırma) sırasında ve sonrasında boru ağızlarının yaptığı dudak

Basınçsız ısıtma:

Bu işlem için yanaştırma basıncından çok kısa bir süre içerisinde alın kaynak yüzeylerini ısıtıcıdan
ayırmadan basınç düşürülür. Bu aşamada birleşme bölgeleri ısıtıcı ile hemen hemen sıfır
basınçta (ara yüzey basıncı) temastadır (P2 ≤ 0,02 N/mm2
). Bu esnada ısı boru ekseni
doğrultusunda ilerler. Isıtma süresi T2 Tablo 2’de 3. kolonda verilmiştir. Bu sürenin gerekenden
kısa tutulması halinde, erimiş plastik kısmın derinliği alın kaynak için gerekli olan derinlikten
daha kısa olur. Isıtma süresinin gerekenden uzun tutulması halinde de alın kaynak bölgesi aşırı
eriyecek veya bozunacaktır.
Isıtıcı
Dudak Dudak
Isıtıcının çıkarılması:
Basınçsız ısıtma işleminden sonra birleşme bölgeleri ısıtıcıdan ayrılır. Isıtıcı çıkarılırken birleşme
bölgelerine zarar verilmemeli ve/veya pislik bulaştırılmamalıdır. Isıtıcı çıkarıldıktan sonra çok
çabuk bir şekilde birleştirme işlemi gerçekleştirilmelidir. Eğer gecikilirse soğuma ve oksitlenme
nedeniyle alın kaynak kalitesi bozulur. Bu aşama için maksimum süre T3 Tablo 2’de 4. kolonda
verilmiştir.
Birleştirme:
Isıtıcı çıkarıldıktan sonra borular birbirine yanaştırılır. Yanaştırma kesinlikle ısıtılmış yüzeylerin
birbirine çarpması şeklinde olmamalıdır. İstenilen P3 basınç değerine (ara yüzey basıncı) lineer
bir şekilde çıkılmalıdır (Grafik 2). Gerekli süre T4 Tablo 2’de 5. kolonda verilmiştir. Birleştirme
basıncı P3 0,15±0,01 N/mm2
olmalıdır.

 

Basınçlı ısıtma sonrasında ısıtıcının çekilip, boruların ağız ağıza getirilmesi  ve basınç
altında birleştirilmesi

Soğutma:
Soğutma esnasında birleştirme basıncı P3 (ara yüzey basıncı) sabit tutulmalıdır. Birleştirme
işleminden sonra düzgün ikili dudak oluşmalıdır. Dudak boyutları ve şekli kaynağın
düzgünlüğünü gösterir. Birleştirilen boruların melt-flow’una bağlı olarak farklı dudak şekilleri
oluşabilir. Şekil 6’da gösterilen K değeri her zaman sıfırdan büyük olmalıdır. Bu aşama için
gerekli minumum süre T5 Tablo 2’de 5. kolonda verilmiştir.

 

kaynak sonrasında oluşan Dudak detayı

 

Alın kaynağı işleminde önerilen alın kaynak parametreleri

Not: Tabloda verilen alın kaynak parametrelerinden herhangi birinin dışına
çıkıldığında veya anlatılan prosedürlerden birine uyulmadığı zaman tüm alın kaynak
işlemi tekrar yapılmalıdır.
B4- Adım adım alın kaynak işlemi
1. Gerekli alın kaynak koşullarını sağla, ör. alın kaynak mahallinin üstünün kapatılması.
2. Alın kaynak makinasını jeneratöre veya elektrik hattına bağlayarak çalışıp çalışmadığını
kontrol et.
3. Alın kaynak yapılacak boruları makinaya yerleştir ve boruların aksiyel yönde kolay
hareket edebilmesini sağla.9
4. Birleşme bölgelerini tıraşla.
5. Tıraşlama aparatını makinadan çıkar.
6. Alın kaynak bölgesinden çapakları temizle (fırça veya kağıt havlu)
7. Hava sirkülasyonuna karşı boru uçlarını kapat.
8. Birleşme yüzeylerinin birbirine paralelliğini yüzeyleri birbirine değdirerek kontrol et (en
kötü durumdaki boşluk genişliği Tablo 1’deki değerleri geçmemeli).
9. Kaçıklıkları kontrol et (en kötü durumda maksimum 0,1xCidar kalınlığı).
10. Isıtıcı yüzey sıcaklığını kontrol et (Grafik 1).
11. Isıtıcı yüzeylerini aşındırıcı olmayan ve tüy bırakmayan bez veya kağıt havluyla temizle.
12. Hareket basıncını alın kaynak makinasının manometresinden oku ve bu değeri ekte
verilen alın kaynak föyüne yaz.
13. Alın kaynak makinası üreticisinin verdiği hesaplamalara veya tablolara göre yanaştırma,
basınçsız ısıtma ve birleştirme basınçlarını belirle.
14. Tablo 2’deki değerleri alın kaynak makinası üzerinde uygula.
15. Isıtıcıyı alın kaynak pozisyonuna getir.
16. Birleşme bölgelerini ısıtıcıya çabuk bir şekilde yanaştır ve yanaştırma basıncında
Tablo 2’de 2. kolonda verilen minimum dudak yüksekliklerinin oluşmasını bekle.
17. Basıncı P2 basıncına düşür. Bu basınç sıfıra yakındır ≤0,02 N/mm2
. P2 basıncında
Tablo 2’de 3. kolonda verilen süre kadar bekle.
18. Boruları birleşme bölgelerine zarar vermeden ısıtıcıdan ayır ve ısıtıcıyı al.
19. Birleşme yüzeylerini Tablo 2’de 4. kolonda verilen süre içerisinde hemen hemen
değecek kadar birbirine yanaştır. Daha sonra %100 teması yaklaşık sıfır hızda
gerçekleştir ve hemen sonra Tablo 2’de 5. kolonda verilen süre içerisinde birleştirme
basıncı P3’e lineer bir şekilde çık.
20. 0,15 N/mm2
’lik birleştirme basıncından sonra dudak oluşmuş olmalıdır. Şekil 6’ya göre K
değeri her kesitte sıfırdan büyük olmalıdır.
21. Birleştirme basıncı altında Tablo 2’de 5. kolonda verilen süre boyunca soğuma için
bekle.
22. Soğuma sonunda kaynatılmış parçaları makinadan demonte et.
23. Ekte verilen alın kaynak föyünü tamamla.10
EKLER
EK1- Alın Kaynağı alın kaynak kalitesiyle ilgili dikkat edilecek hususlar
Başarılı bir alın kaynak elde edebilmek için yukarıda belirtilen parametrelerin dışında;
i) Alın kaynak yapılacak malzemelerin birbiriyle şeklen uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
ii) Nem, rüzgar veya düşük sıcaklıktaki ortamlarda , alın kaynak parametrelerinin
etkilenmemesi için makine çalışma alanı bu etkilerden korunmalıdır.
iii) Alın kaynak yapılacak boruların alınlarının ısıtma süresi sonunda aynı sıcaklıkta olmasını
garanti edebilmek için alın kaynak bölgesi direkt gün ışığı vb. etkilerden korunmalıdır.
iv) Alın kaynak işlemi öncesinde kaynatılacak boruların alınları toz, çapak.vs olmaması için
temizlenmelidir.
v) Borular, alın kaynak işlemine başlanmadan önce kafalara sağlam olarak bağlanmalıdır. Bu
hem parçaların tam olarak merkezlenip doğru bir alın kaynak elde edilebilmesi için
gereklidir, hem de parçaların tıraşlama sırasında kafadan kurtulup, operatöre zarar
vermesini önlemek açısından önemlidir.
vi) Alın kaynak işlemi sırasında (soğuma süresi dahil) alın kaynak yapılan parçalar hiçbir
şekilde mekanik bir kuvvete ve zorlamaya maruz bırakılmamalıdır. Alın kaynak yapılan
borunun diğer kısmı, kolay hareket edebileceği kayıcı bir zemin üzerinde bulunmalıdır. Bu,
alın kaynak bölgesine kuvvet uygulanmadan ileri-geri beslemenin sağlanabilmesi
açısından gereklidir.
vii) Tıraşlayıcı bıçağının gerekli keskinlikte olduğundan emin olunmalıdır. Belirli zaman
aralıklarında bıçak bilenmeli yada değiştirilmelidir.
viii) Isıtıcının teflon kaplamasında derin çizik, çentik.vb. olmamalıdır. Bunun için belirli
aralıklarla ısıtıcı yüzeyi kontrol edilmelidir.

Alın Kaynağı alın kaynak problemleri ve muhtemel nedenleri

Fazla dudak genişliği Aşırı ısıtma; fazla birleştirme kuvveti
Dudak orta kısmında oluşan
boşluk yüksekliği çok fazla
Fazla birleştirme kuvveti; Yetersiz ısıtma; Isıtma
esnasında basınç
Dudak üst kısmı düz Fazla birleştirme kuvveti; Aşırı ısıtma
Boru etrafında üniform olmayan
dudak
Hatalı yerleştirme (merkezleme); Arızalı ısıtma aparatı;
Yalnış ekipman; Yetersiz tıraşlama
Dudaklar çok küçük Yetersiz ısıtma; Yetersiz birleştirme kuvveti
Dudaklar boru dış yüzeyi üzerine
dönmemiş (overlap)
Dudak orta kısmında oluşan boşluk az: Yetersiz ısıtma
ve yetersiz birleştirme basıncı
Dudak orta kısmında oluşan boşluk çok: Yetersiz ısıtma
ve fazla birleştirme kuvveti
Dudaklar çok büyük Fazla ısıtma süresi
Dudak dış kenarı kare şeklinde Isıtma esnasında basınç uygulanmış
Pürüzlü dudak yüzeyi Alın kaynak bölgesine alın kaynak esnasında
hidrokarbon bulaşmış
EK3- Alın Kaynağı alın kaynak kalitesinin kontrol edilmesi

i) Örnek bir birleştirme hazırlanır

 

ii) Görsel olarak birleştirme bölgesi incelenerek aşağıda verilen kabul edilen birleştirme
resimleriyle kıyaslanır.
iii) Örnek birleştirmenin tamamen soğumasına izin verilir.
iv) Örnek üzerinden şekilde belirtildiği gibi 8 adet parça kesilir

 

v) Kesilen parçanın birleştirme bölgesi görsel olarak aşağıda verilen kabul edilen birleştirme
resimleriyle karşılaştırılır. Herhangi bir boşluk, hatalı yanaşma, kaynamamış bölge
olmamalı.
vi) Numune parça uç kısımları birbirine değecek şekilde bükülür.
Resim var
vii) Alın kaynak bölgesinde deformasyon gözlenlenmemeli. Sonuç, kabul edilmeyen (aşağıdaki
şekillerde gösterilen) bağlantı resimleriyle kıyaslanır. Eğer bir sorun varsa yeni numune
hazırlanarak aynı işlemler tekrar edilir.

PE BORU KAYNAKLARI GENEL BİLGİ

PE BORU KAYNAKLARI GENEL BİLGİ

 

Alın Kaynak Methodu – HDPE alın kaynak makineleri 1 “ila 65” polietilen boru boyutlarında mevcuttur.

Soket Fusion Araçları – 1/2 “CTS ila 4” IPS boru boyutları arasındaki soket füzyon aletleri ve aksesuarları, kitler veya ayrı bileşenler olarak satın alınabilir.

Elektrofüzyon kaynak makinası ve Aksesuarları – Yakın çeyrek bağlantılar ve onarımlar için HDPE boruyu elektrofüzyon bağlantı parçalarıyla birleştirmek için evrensel barkodlu kaynak makineleri mevcuttur.

Elektrofüzyon Kiralama – Boru ve bağlantı parçaları için firmalar ayrıca alın ve soket füzyon ekipmanı ve elektrofüzyon kaynak makineleri ve aksesuarları kiralayıp satarlar.

 

Polietilen Birleştirme Prosedürleri

Polietilen Borunun Alan Birleştirilmesi İçin Alın Füzyon Birleştirme Prosedürü

Herhangi bir boru sisteminin ayrılmaz bir parçası , sistem bileşenlerini birleştirmek için kullanılan yöntemdir. Bir sistemin uygun mühendislik tasarımı, boru tesisatı bileşenlerini ve aparatlarını birleştirmek için kullanılan tekniklerin tipini ve etkililiğini ve ayrıca ortaya çıkan bağlantıların dayanıklılığını dikkate alacaktır. Polietilen boru için kullanılan birleştirme tekniklerinin bütünlüğü ve çok yönlülüğü , tasarımcının çok çeşitli uygulamalarda polietilenin performans avantajlarından yararlanmasını sağlar.

Genel Hükümler

Polietilen boru veya bağlantı parçaları, ısı füzyonu veya mekanik bağlantı parçaları ile birbirine birleştirilir . Polietilen, sıkıştırmalı bağlantı parçaları, flanşlar veya diğer kapitone tipte imal edilmiş geçiş bağlantı parçaları aracılığıyla diğer malzemelere birleştirilebilir. Kullanıcının aralarından seçim yapabileceği birçok bağlantı parçası türü ve stili vardır. Her biri, kullanıcının karşılaşabileceği her bir katılma durumu için kendine özgü avantajları ve sınırlamaları sunar. Bu belgede açıklandığı gibi birleştirme için mevcut olan uygun uygulamalar ve stillerde rehberlik için çeşitli üreticilerle iletişime geçilmesi tavsiye edilir. Hem büyük hem de küçük çaplı boruları kapsayan bu belgede tartışılan birleştirme yöntemleri olacaktır. Büyük çaplı boru boyutları 3 “IPS (3.500” OD) ve daha büyük olarak kabul edilir. Katılan kişiler gaz boru sistemleri birleştirilirken , TÜRKİYE Ulaştırma Bakanlığı Boru Hattı Güvenlik Yönetmeliklerinin belirli kalibrasyon gerekliliklerine dikkat edilmelidir.

Termal Isı Füzyon Yöntemleri

Pe boru kaynakları genel bilgi Endüstride şu anda kullanılan iki tip ısı birleştirme vardır; Alın kaynak ve elektrofüzyon. Ek olarak, soket ve eyer ısı füzyon bağlantılarını üretmek için iki yöntem vardır.
Isı füzyonunun prensibi, iki yüzeyi belirlenmiş bir sıcaklığa ısıtmak ve ardından yeterli bir kuvvet uygulayarak bunları birbirine kaynaştırmaktır.
Bu kuvvet, erimiş malzemelerin akmasına ve karışmasına neden olarak füzyonla sonuçlanır. Uygun kaynaşık zaman boru ve / veya montaj üreticileri prosedürler Eklem alanı, hem çekme hem de basınç özelliklerinde borunun kendisi kadar güçlü veya ondan daha güçlü hale gelir. Derz, ortam sıcaklığına yakın bir sıcaklığa soğuduğu anda kullanıma hazırdır. Bu bölümün aşağıdaki bölümleri, bu ısı füzyon yöntemlerinin her biri için genel bir prosedür kılavuzu sağlar.

Füzyon Kaynağı Paket İçeriği

Füzyon Kaynağı Paket İçeriği

 • El Tipi Otomatik Barkod Tarayıcı
 • Su Geçirmez Taşıma Çantası
 • 4 mm ve 4,7 mm(isteğe bağlı) bağlantı pimleri ile tedarik edilir
 • Makine, standart 220V duvar prizleri için donatılmıştır.
 • Elde taşınabilir manuel boru sıyırıcı
 • 1 yıllık Kalibrasyon Aralığı
 • 2 Yıl Üretici Garantisi

Özellikleri

 • Electropower Elektrofüzyon İşlemcisi, dünya genelindeki tipik şantiyelerde bulunan koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış güvenilir, kullanımı kolay, sağlam bir araçtır.
 •  Vibrasyon ve darbelere karşı oldukça dayanıklıdır.
 • Tüm üreticilerin bağlantı parçaları ile uyumludur.
 • Üç kaynak çalışma modu: Barkod Tarayıcı, Manuel Giriş ve Manuel Barkod Girişi
 • Öğrenmesi kolay, sezgisel bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.
 • 4000 Adet Veri depolama için dahili belleğe sahip dahili Veri kaydedici.
 • 8 VAC – 48VAC

Ef Kaynak Makinası

Ef Kaynak Makinası

Ef kaynak makinası genel olarak polietilen boruların birleştirmesinde kullanılır.Kullanımı ise oldukça basittir polietilen borunun dış yüzeyinde kaynak tutmayan film tabaka scraper ile temizlenir , ek parça işaretlenmiş ve kazınmış olan boruya takılır.

Ek parçaya polietilen kaynak makinesi bağlanır ,ek parça üzerinde bulunan barkot,füzyon kaynak makinesi üzerinde bulunan barkod okuyucu ile okutulur,şimdi bütün veriler kaynak makinesine aktarılacaktır.

Ek parça ve kaynak makinesi üzerindeki değerler karşılaştırılır,eğer değerler doğru iste kaynak başlatılır,kaynak bitmeye yakın elektrofüzyon kaynak makinesi sesli uyarı verecektir.Kaynak bittikten sonra üreticinin belirlediği soğuma süresi beklenmelidir.

Kaynak Bittiğinde

Boru ve ek parça tamamen soğuduğunda ise artık test yapılabilir,test için kaynak yapılan hat üstüne hava verilmeli ve gerekli süre beklenmelidir basınçta herhangi bir azalma yok ise kaynak başarılıdır.

 

 

Referanslar

Referanslar

 

T.C CUMHURBAŞKANLIĞI (ANKARA)

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ (BURSA)

MERSİN SERBEST BÖLGE (MERSİN)

GASKİ (GAZİANTEP)

Erdemir (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş (İSTANBUL)

AKAYLAR MEKANİK (İSTANBUL)

YILDIZ POLİETİLEN (KIRIKKALE)

Y.K HOLDİNG (İSTANBUL)

TİGEM (ADANA)

TAVŞANLI BELEDİYESİ (KÜTAHYA)

FD MÜHENDİSLİK (ANKARA)

TAŞOLUK BELEDİYESİ

GÜLPINAR BELEDİYESİ (AKSARAY)

BARTIN BELEDİYESİ (BARTIN)

ÖZFET İNŞAAT (ANKARA)

TORK YAPI PREFABRİK (KAYSERİ)

BİYOGAZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ (SAMSUN)

BİYOGAZ TESİSİ (KIRKLARELİ)

YILPORT HOLDİNG

Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş

ARSAN Arıtma ve İnşaat A.Ş

İNEGÖL GAZ DAĞITIM SAN.VE TİC.AŞ.

YSR ENERJİ ( ANTALYA)

ACD MÜHENDİSLİK ( ANKARA )

SOMA TERMİK SANTRALİ ( MANİSA )

ATILIM HIRDAVAT ( İSTANBUL )

        GÖKYOL İNŞAAT A.Ş ( İSTANBUL/ADANA DEVLET HASTANESİ )

RETECH Industry  A.Ş ( AYDIN )

        FİLYOS BELEDİYESİ ( ZONGULDAK )

ŞAFAK DOĞALGAZ (ANKARA)

SİLOPİ BELEDİYESİ (ŞIRNAK)

PEHLİVANKÖY BELEDİYESİ(KIRKLARELİ)

İNELSAN İNŞAAT A.Ş (ANKARA)

TETA MÜHENDİSLİK (KÜTAHYA)

KÜRK İNŞAAT (MERSİN)

ABTEY HOCHWELD (RUSYA)

NEBULA MÜHENDİSLİK (ANKARA)

ADA GRUP (ANKARA)

SADAT ULUSLARARASI SAVUNMA (İSTANBUL)

BY TEKNİK (ANKARA)

OBD ENDÜSTRİ (MERSİN) 

TESKO KALİTE GÖZETİM VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (İSTANBUL)

DEMİR İNŞAAT (YOZGAT)

KARAMANLI BELEDİYESİ(BURDUR)

TÜDEMSAŞ(SİVAS)

AKOTEK BOBİNAJ (AMASYA)

TÜMER İNŞAAT (ANKARA)

Polatlı Organize Sanayi Bölgesi (ANKARA)

EUROWATER (KIBRIS)

OMEGA (ANKARA)

REŞADİYE BELEDİYESİ (TOKAT)

AYVACIK BELEDİYESİ (ÇANAKKALE)

CANSU TESİSAT (KAYSERİ)

ALS ISITMA SOĞUTMA (ANKARA)

LECO MÜHENDİSLİK (ANKARA)

HAZAR SU ARITMA (İSTANBUL)

NERO ENDÜSTRİ SAVUNMA A.Ş (ANKARA)

FGS Mühendislik (ANKARA)

YENİ FİDAN İNŞAAT (ANKARA)

SABİT TEKNİK HIRDAVAT

İNN MÜHENDİSLİK(İSTANBUL)

ASFA GROUP (ADANA)

SÖKE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AYDIN)

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi (BURSA)

KLV İNŞAAT A.Ş (ANKARA

PROYAP İNŞAAT A.Ş (ANKARA

RETROSER A.Ş (ANKARA)

ÖZTAŞ MAKİNA (KÜTAHYA)

BAKACAKKADI BELEDİYESİ (ZONGULDAK)

TUĞRA GÜLER İNŞ (BOLU)

DİJLE PROJE (MARDİN)

ELFİ A.Ş (ANKARA)

VAR YAPI A.Ş (ANKARA)

ASTEL DEMİR ÇELİK TARIM (TEKİRDAĞ)

ATABEY İNŞAAT (MUĞLA)

SOFULAR SULAMA KOOPERATİFİ (MALATYA)

FİNAL MEKANİK İKLİMLENDİRME (ADANA)

SABİT TEKNİK (İZMİR)

TAYLAN İNŞAAT (ADANA

HASON İNŞAAT (ANKARA)

MT İNŞAAT(SİLOPİ / ŞIRNAK)

GÜRSU ARITMA SİSTEMLERİ (ANKARA)

MR. Technic LLC (BAKU AZERBAIJAN)

DİİPORT İNŞAAT MALZ. DIŞ TİC LTD ŞTİ ( MERSİN )

ŞENGEZERLER TİCARET ( TUNCELİ )

NEVŞEHİR KATI ATIK DEPOLAMA TESİSİ  biyogaz ( NEVŞEHİR )

İLBANK ADIYAMAN (çelikhan) İÇME SUYU İNŞAATI ŞANTİYESİ ( ADIYAMAN )

BİÇİM YAPI İNŞAAT  ( AYDIN )

CÖN İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BUCA / İZMİR)

TİMA MÜHENDİSLİK (ANKARA)

TOSUNLAR İNŞAAT(ÇORUM)

KUTSAL HARFİYAT (SAMSUN)

FÜZYOTERM PLASTİK (ANKARA)

GÜLER ELEKTRONİK (ANKARA)

TERİM İNŞAAT ÇEVRE DÜZ. (ANKARA)

STA PROJE (İSTANBUL)

MERAL HARFİYAT (ÇANKIRI)

DEMİRAY İNŞAAT (ANKARA)

3M MÜHENDİSLİK (ANKARA)

AHT ALTYAPI (ANKARA)

GÖKDENİZ MEKANİK (BURSA)

DOĞU TEKNİK (SÖKE / AYDIN)

FORTE MÜHENDİSLİK (AMASYA)

MEYSAN İNŞAAT (İSTANBUL)

AKANLAR BORU (ANKARA)

ÖZYÜREK MEKANİK (ANKARA)

YUKARIKIRIKLAR SULAMA KOOPERATİFİ  (BERGAMA / İZMİR)

DOHUK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (IRAK)

DİJLE PROJE İNŞAAT A.Ş (VAN)

ETİ GÜMÜŞ (KÜTAHYA)

EM-BA HAFRİYAT  (ANKARA)

FULL FORCE ENERJİ (ŞANLIURFA)

EGEP BELGELENDİRME (İSTANBUL)

ORSA YAPI TEKNİK (İSTANBUL)

DES TEKNİK MEKANİK (BURSA)

TALYA DOĞALGAZ (ANTALYA)

PİR YAPI (ELAZIĞ)

BENSEL İNŞAAT (KAYSERİ)

ECZACIBAŞI

BES S EMEK MÜHENDİSLİK (İSTANBUL)

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (MARDİN)

 

 

Arıtma Tesisi

Arıtma tesisi sistemleri doğal yollarla kirlenen ya da fabrikasyon üretimden kaynaklanan kirli suların belirli bir teknolojik sistem aracılığıyla içilebilir, kullanılabilir hale getirilmesini sağlar.

Arıtma tesisleri dünya üzerinde azalan su kaynaklarının daha uzun sürelerde kullanımını sağladığından, arıtma işlemlerine kamusal yarar göz önüne alınarak “çevreci, yeşil bir hareket” diyebiliriz.İnsan sağlığı ve biyolojik canlılığın devamlı kılınabilmesi için atık su ve sıvıların dönüştürülmesi, arıtılması ve tekrar doğaya kazandırılması önem arzeder.
Daha sağlıklı ve temiz bir dünya için elimizi taşın altına koyuyor, uzman ekiplerle arıtma tesisi sistem boruları montaj ve tamir hizmeti sağlıyoruz.

Doğal Gaz Tesisatı

Doğal gaz tesisatı

Doğal gazın kaynağından alınıp son kullanılacağı yere kadar taşınmasında kullanılan boru, birleştirme parçası ve ekipmanların tümüne birden doğal gaz tesisatı denir. Tesisatta hesaplamalar basınç kaybı ve hız faktörleri göz önüne alınarak tesisat elemanları ve boru çapları belirlenmektedir.

Doğal gaz patlama ve boğulma yönüyle insan hayatını tehdit eder. Bu iki tehdide karşı en büyük koruma, ocağın bulunduğu mahale açılan menfezdir. LPG patlamaları ise bilinenin aksine tüp patlamaları değildir. LPG tüpleri 27 bar basınca dayanıklı olarak üretilir, bu basıncın üstüne geçildiğinde emniyet sistemi otomatik olarak basınç dengelenene kadar içerideki gazı dışarı tahliye eder. Yangın veya kaçaklarda patlama nedeni tüp değil, kaçak gazın sıkışarak veya tutuşarak patlamasıdır.

Doğalgaz tesisat borularının birleştirilmesi için Elektropower makina elektrofüzyon kaynak makinalarını kullanabilirsiniz

Kaynak Nasıl Yapılır ?

Nasıl kaynak yapılır.

Kaynak nasıl yapılır , fitting kaynak ları ELECTROPOWER elektrofüzyon kaynak makinası ile yapılır.

Önce boru yüzeyindeki ince tabaka kazıyıcı(scraper) ile kazınır sonrasında yüzey temizlik mendili ve solvent ile silinir.

Elektrofüzyon manşon orta çizgileri boru üzerinde işaretlenir ve boru üzerindeki film tabaka temizlenir ardından manşon her iki tarafa eşit gelecek şekilde takılır,sonrasında kaynak uçları bağlanır ve fittings üzerindeki barkod okutulur ve kaynak makinesinden start verilerek kaynağa başlanır.Kaynak sonrasında ek parça ve boru soğuma süresince hareket ettirilmeden bekletilmelidir.

Kaynak Voltajı ve Süresi

Kaynak Voltajı ve Süresi Nedir ?

Her ek parçanın üzerinde barkod üzerinde bulunan sayılar Kaynak voltajı ve süresini temsil eder

Aynı zamanda üretici markanın ilk bir kaç harfini ,soğuma süresini,direnç toleransı nıda belli eder.

Voltaj ve Süre Neye Göre Değişir

İçlerine sarılan tel manşon’ların direncini belirlemekte , ve bu dirençler polietilen’in erime sıcaklığı göz önünde bulundurularak kaynak süresi ,kaynak voltajı ve soğuma süresi belirlenmektedir.

Neden  Voltaj ve Süre Değişir.

Kaynak voltajı ve süresi üreticiden üreticiye değişiklik gösterebilmektedir.Üretici belirlemiş olduğu standartları 24 karekterlik bir barkod ile ek parçanın yüzeyine yapıştırır, bu standartlar üreticilerin iklimlendirme ve şartlandırma odalarında gerekli testlerden geçerek oluşturulmaktadır

Fitting Nedir ?

Fitting Nedir ?

Fitting yada diğer adı ile Manşon Polietilen ve diğer ham maddelerin karışımından üretilir.İki borunun birleştirilmesi , servis hattı alınması yada patlak tamiri amaçları ile kullanılır.

Fitting Nasıl Sarılır ?

Torna yada enjeksiyon tekniği ile üretilen fitting boru çapından daha geniş ve boyutlarına göre içlerini bakır,prinç,nikel yada alaşımlı teller sarılmış ek parçadır.

Montajı için Elektrofüzyon kaynak makinasına ihtiyaç vardır