AL 630 POLiETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

al 630 alınkaynakAL 630
POLiETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETHYLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE
AL 630
POLİETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETHYL ENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE
CNC
Teknik Özellikler / Technical Features
Kaynak yapılabilen dış çaplar I Welding range: 0 315 mm – 0 630 mm
(0315 mm, 0355 mm, 0400 mm, 0450 mm, 0500 mm, 0560 mm, 0630 mm)
Kaynatabileceği Hammaddeler / Suitable far welding of materials : Polietilen ve Polipropilen
Kaynatabileceği maksimum et kalınlığı (Basınç Grubu)
Maximum wall T hickness far welding (Pressure Rating) : PN 32
ısıtıcı Elektrik Gücü/ Heater Electric Power: 380 V – 7,5 kW
Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power : 380 V – 1,5 kW
Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü/ Hydraulic Unit Electric Power: 380 V – 750 W
Elektrik Sistemi / Electricity System : Trifaze (Triple Phase)
Toplam Elektrik Sarfiyatı/ Total Electricity Consumption: 9,75 kW
Çalışma Basıncı/ Working Pressure : 150 Bar
Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Suitable Generator Power : 16,0 kVA
PAKETLEME DETAYLAR! I PACKING DETAILS
Tahta Sandık
1 23 cm x 1 62 cm x 1 34 cm
75 cm x 122 cm x 149 cm
3.89 m3
654,0 Kg
789,0 Kg