AL 500 POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

al 500 alınkaynakAL 500
POLİETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETH YLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE
AL 500
POLİETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETH YLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE

Teknik Özellikler / Technical Features
Kaynak yapılabilen dış çaplar I Welding range: 0 180 mm – 0 500 mm
(0180 mm, 0200 mm, 0225 mm, 0250 mm, 0280 mm, 0315 mm, 0355 mm, 0400 mm,
0450 mm, 0500 mm)
Kaynatabileceği Ham maddeler I Suitable far welding of materials : Polietilen ve Polipropilen
Kaynatabileceği maksimum et kalınlığı (Basınç Grubu)
. PN 32 Maximum wall T hickness far welding (Pressure Rating)
lsıtıcı Elektrik Gücü I Heater Electric Power : 380 V – 5,5 W
Traşlayıcı Elektrik Gücü I Trimmer Electric Power : 380 V – 1, 1 kW
Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü I Hydraulic Unit Electric Power: 380 V – 550 W
Elektrik Sistemi I Electricity System : Trifaze (Triple Phase)
Toplam Elektrik Sarfiyatı I Total Electricity Consumption : 7, 15 kW
Çalışma Basıncı I Working Pressure : 130 Bar

Gerekli Olan Jeneratör Gücü I Suitable Generator Power : 12,0 kVA
Tahta Sandık
1 05 cm x 1 64 cm x 1 23 cm
2.12 m
403,0 Kg
475,0 Kg