AL 315 POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

AL 315 TURAN

AL 315
POLİETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETH YLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE
AL 315
POLiETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETH YLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE

CNC
Teknik Özellikler / Technical Features
Kaynak yapılabilen dış çaplar / Welding range: 0 90 mm – 0 315 mm
(090 mm, 011 O mm, 0125 mm, 0140 mm, 0160 mm, 0180 mm, 0200 mm, 0225 mm,
0250 mm, 0280 mm, 0315 mm)
Kaynatabileceği Ham maddeler/ Suitable far welding of materials : Polietilen ve Polipropilen
Kaynatabileceği maksimum et kalınlığı (Basınç Grubu)
Maximum wall T hickness far welding (Pressure Rating) : PN 32
ısıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power : 230 V – 3,5 kW
Traşlayıcı Elektrik Gücü/ Trimmer Electric Power: 230V – 750 W
Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü / Hydraulic Unit Electric Power: 230V – 550 W
Elektrik Sistemi / Electricity System : Monofaze (Single Phase)
Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption : 4,8 kW
Çalışma Basıncı / Working Pressure : 120 Bar
Gerekli
………….
Olan Jeneratör Gücü / Suitable Generator Power: 8,0 kVA
Tahta Sandık
1 02 cm x 11 2 cm x 89 cm
1 _02 m3
236,0 Kg
277,0 Kg