AL 1600 POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

al1600AL 1600
POLİETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETHYLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE
Teknik Özellikler / Technical Features

Kaynak yapılabilen dış çaplar I Welding range: 0 1200 mm – 0 1600 mm
(01200 mm, 01400 mm, 01600 mm)
Kaynatabileceği Ham maddeler I Suitable for welding of materials : Polietilen ve Polipropilen
Kaynatabileceği maksimum et kalınlığı (Basınç Grubu)
Maximum wall T hickness for welding (Pressure Rating) : PN 32
lsıtıcı Elektrik Gücü I Heater Electric Power : 380 V – (2×12,0) kW
Traşlayıcı Elektrik Gücü I Trimmer Electric Power: 380 V – 4,0 kVA
Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü I Hydraulic Unit Electric Power : 380 V – 3,0 W
Elektrik Sistemi I Electricity System : Trifaze (Triple Phase)
Toplam Elektrik Sarfiyatı I Total Electricity Consumption : 31 kW
Çalışma Basıncı I Working Pressure : 160 Bar
Gerekli Olan Jeneratör Gücü I Suitable Generator Power : 50 kVA
Ambalajın Cinsi I Type of Package
Kap Adedi I Number of Boxes
Koli Ebatları / Box Sizes
Toplam Hacim I Total Volume
Toplam Net Ağırlık I Total Net Weight
Toplam Brüt Ağırlık I Total Gross Weight

Tahta Sandık
5 Sandık
225 x 218 x235
100 x 185 x 207
88 x 80 x 109
165 x 145 x 45
165 x 145 x 45
18.276 m3
3.416,0 Kg
3.858,0_Kg