AL 1200 POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

AL 1000 ALINKAYNAKAL 1200
POLİETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETH YLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE
tjuRAn
Teknik Özellikler / Technical Feafures
Kaynak yapılabilen dış çaplar / Welding range: 0 800 mm – 0 1200 mm
(0800 mm, 0900 mm, 01000 mm, 01200 mm)
Kaynatabileceği Ham maddeler/ Suitable far welding of materials : Polietilen ve Polipropilen
Kaynatabileceği maksimum et kalınlığı (Basınç Grubu)
Maximum wall T hickness far welding (Pressure Rating) : PN 32
lsıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power : 380 V – (15,0) kW
Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power : 380 V – 3,0 kW
Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü / Hydraulic Unit Electric Power: 380 V – 2,2 W
Elektrik Sistemi / Electricity System : Trifaze (Triple Phase)
Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption : 20 kW
Çalışma Basıncı / Working Pressure : 160 Bar
Gerekli Olan Jeneratör Gücü/ Suitable Generator Power : 32 kVA

Tahta Sandık
4 Sandık
1 50 cm x 1 80 cm x 1 50 cm
90 cm x 1 81 cm x 1 89 cm
88 cm x 80 cm x 109 cm
70 cm x 130 cm x 70 cm
8.533 m3
2.186,0 Kg
2.605,0 Kg