AL 1000 POLİETİLEN BORU ALIN KAYNAK MAKİNASI

AL 1000 ALINKAYNAKAL 1000
POLİETİLEN BORU
ALIN KAYNAK MAKİNASI
POLYETHYLENE PIPE
BUTT WELDING MACHINE

Teknik Özellikler / Technical Fea’tures
Kaynak yapılabilen dış çaplar / Welding range: 0 710 mm – 0 1000 mm
(071 O mm, 0800 mm, 0900 mm, 0 1000 mm)
Kaynata bileceği Ham maddeler I Suitable far welding of materials : Polietilen ve Polipropilen
Kaynatabileceği maksimum et kalınlığı (Basınç Grubu)
: PN 32
Maximum wall T hickness far welding (Pressure Rating)
lsıtıcı Elektrik Gücü I Heater Electric Power : 380 V – (2×7,5) kW
Traşlayıcı Elektrik Gücü I Trimmer Electric Power : 380 V – 2,2 kW
Hidrolik Ünitesi Elektrik Gücü I Hydraulic Unit Electric Power: 380 V – 2,2 W
Elektrik Sistemi I Electricity System : Trifaze (Triple Phase)
Toplam Elektrik Sarfiyatı I Total Electricity Consumption : 20 kW
Çalışma Basıncı I Working Pressure : 160 Bar
Gerekli Olan Jeneratör Gücü I Suitable Generator Power : 32 kVA
PAKETLEME DETAYLAR! I PACKING DETAILS

Tahta Sandık
4 Sandık
1 20 cm x 1 7 5 cm x 1 50 cm
88 cm x 1 64 cm x 1 80 cm
88 cm x 80 cm x 109 cm
60 cm x 11 2 cm x 66 cm
6.958 m3
2.033,0 Kg
2.286,0 Kg