ALIN KAYNAK

Alın kaynak işleminde, en yaygın 8 hata.

Polietilen yüksek yoğunluklu borularda (HDPE) Alın kaynağı operasyonu ile kaynaşma, belirli bir ısı sıcaklığının uygulanması nedeniyle
ısıtılan, bu noktadan itibaren, her iki yüzeyinde güzel bir dudak elde edilene kadar, ideal basınç ile ısıtılan iki yüzey
birleştirilmelidir.

Isı, plastik moleküler yapıyı kristalli durumdan şekilsiz bir duruma değiştirir, bu nedenle gerçekleştirildiği basınç bu moleküllerin
karışımını üretir. Soğutma ile moleküller kristal hallerine geri dönerek mükemmel bir kaynak sonucu elde eder.

Genel bir kural olarak, kaynak işlemi tamamlandıktan sonra , ortaya çıkan kaynakta bazı şüphelerimiz olduğu takdirde,Testlerde
yapıldığı gibi, bir miktar sızıntı olursa, boruyu kesmeli ve birleştirme işlemlerini adım adım tekrarlamalıyız.

Kaynak işlemi sırasında aşağıdaki hatalarla yüzleşmemiz mümkündür:

Borunun üzerinde düz bir kısım veya iki borunun birbirinden aşırı genişliğinde görülmesi.

Bu, birleşme işlemi sırasında ütünün kaynak yüzeyinin aşırı ısıtmasından kaynaklanır.

Bu olayın kökeni, ısıtma sırasındaki baskı uygulaması ve aşırı bir birleştirme kuvveti veya yetersiz bir ısıtmadır.

Kaynak Yüzeyinde ısırık ve kabarcık varlığı.

Bir zımpara dokunuşuna yol açan bu tür bir sağlam füzyonun yanı sıra, kaynak işleminde bilinen kirlilik örnekleri, operasyondaki
hidrokarbonların varlığından kaynaklanmaktadır. ( Boru yüzeyi temizlenmeli

Düzensiz Kaynak boyutu, birliğin çevresinde.

Bunun olası nedenleri, yanlış hizalama, ısıtma aletinin arızalı olması, belki de kaynak ekipmanın ya da traşlama işleminin
tamamlanamamasıdır.

Dış Kaynak kare ucu.

Bu, HDPE sırasında zamandan önce bir basınç uygulamasının sonucudur. ısıtma.

Farklı kaynak boyutları.

Eğer kaynaklardan biri diğerinden daha büyükse, bu bir yanlış hizalamanın olduğuna dair bir göstergedir. Ütü aleti arızalı olduğu
veya kaynak ekipmanı için uygun koşullarda olmadığı ya da kaplama işleminin eksik olduğu için olabilir. (ütü yüzeyi teflon kaplama)

Kaynaklar çok küçük veya çok büyük.

Küçük kaynaklar, yetersiz birleşme kuvveti veya yetersiz bir ısıtma sebebinin sonucudur, çok büyük olanlar ise aşırı ısıtma
nedeniyledir.

Alın kaynak işlemi, birleşimde ilave elemanlar kullanmaya gerek kalmadan polietilen borulara (bunların arasında ve aksesuar
boruları ile) eklenmesi daha kolay ve daha ucuz bir yöntemdir.

Alın Kaynak Nasıl yapılmalı ?

Alın Kaynak Ekipmanı’nı (Hidrolik olanlar gibi mekanik olan) , üreticinin talimatlarını yerine getirmeliyiz
Birleştirilmesi gereken boruların kesilmesiyle işlem yapmalıyız. İşlemi başlatmak için, her iki borunun tarafı da, herhangi bir
eksenel hareketten kaçınmak için bu amaçla bir pres kullanılarak hizalanmalıdır.

Hizalı hale getirilip temizledikten sonra, ısı kaynağını uygun kaynama sıcaklığına ulaşana kadar ısıtmalısınız: 10 mm duvar
kalınlığından az olması durumunda, 210 ± 5ºC arasında ve 10 mm’den büyük duvar kalınlıkları için salınacaktır. 200 ± arasında
olacaktır.

Kaynak yapılacak yüzeyler, termoelemente, boru çapına orantılı bir kuvvetle bastırmalı ve daha sonra normal Kaynak çevresi etrafında
oluşana kadar(dudak) azaltılmalıdır.

Isıtma süresi geçtikten sonra, ısı kaynağını (yumuşak malzemeye dokunmamaya özen göstererek) çıkarın, böylece kısa bir süre mümkün,
aynı birleştirme için iki ucu da kontrol edin.

Hemen bir araya getirin, her iki ucu da 1,5 Kg’dan başlayarak kademeli bir kuvvet (boru kalınlığı ile gösterilecek) uygulayarak en
alttan en yükseğe kadardır.

kaynak oluşumu için son basınç, ilkine eşit olmalıdır ve bu işlemi su, çözücüler veya su akışları ile hızlandırmadan, kaynak makinasında belirtildiği kadar zaman tutmalıdır.

NOT: alınkaynak ısıtma gücü, alınkaynak kaynak gücü,alınkaynak ısıtma süresi ve soğutma zamanları gibi parametreler üreticinin önerileridir ve kaynak tablolarının teknik özelliklerine dahil edilirler.

Tavsiye Edilen Yazılar