Elektrofüzyon Kalibrasyon

Kalibrasyon Nedir ?

Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya, bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır.

Başka bir ifadeyle kalibrasyon, bir ölçme cihazının göstergesinin, ölçülen büyüklüğün gerçek değerinden sapmasını belirlemek ve belgelendirmek anlamını taşır,kalibrasyon bir gözlemdir ve ayar işlemi içermez.

Neden Kalibrasyon Yapılır ?

Bir işletmede kaliteli ürünün üretimi ve kalitesinin devamının sağlanması için üç ana hususun yerine getirilmesi gerekir.

Bunlar; doğru ölçmek, yani izlenebilir kalibrasyon hizmetlerinden faydalanmak, üretimde standartları kullanmak ve işletmede kalite yönetimini tesis etmektir.

Bu amaçlar ile oluşturulan tesiste kullanılan cihazların kalibrasyonlarının yaptırılması ile de aşağıda örnekleri verilen faydaların oluşması sağlanır.

  • Firmada yapılan ölçümlerin doğruluğu güvence altına alınır.
  • Üretim sırasında oluşabilecek farklılıklar giderilir.
  • Sağlam ürünlerin bozuk kabul edilmesini önler.
  • Ürünlerin, diğer firmaların ürünleri ile uyumlu olması sağlanır.
  • Yüksek üretim kalitesi elde edilir.
  • Üretilen ürünlarin ulusal ve uluslar arası standartlara uygunluğu sağlanır.
  • Hatalı üretim sebebiyle oluşacak zararların önüne geçilir.
  • Müşteri memnuniyeti en üst düzeye çıkarılarak, haksız kazanç yada kayıpların önüne geçilir.

Elektrofüzyon kaynak makinelerinin , üretim sonrası her yıl 1(bir) defa kalibrasyona tabi tutulması gerekmektedir.

Cihazların kullanılıp ,kullanılmaması bir önem taşımamaktadır.Elektrofüyon kaynak makinelerinin giriş ve çıkış voltajlarını , çıkış akımının doğruluğu kontrol edilmektedir.Aynı zamanda cihaz üzerinde sesli ikaz da bulunan buzzer, Ekran ve barkod okuyucunun kontrolü sağlanmaktadır.Tüm kontroller sağlandıktan hemen sonra cihazlar gerekli testlere tabi tutulmaktadır , Firmamızda bu testlerin tamamı ortalama 5 saat sürmektedir.

Kalibrasyon belgesini kim ister ?

Ülkemizde bulunan resmi kurumların tamamı kalibrasyon belgesi istemektedir.

Örn;Başkent gaz, Aski , Dsi gibi…

Cihazı göndermeden Kalibrasyon Olur mu.

Hayır olmaz , Cihazın tüm aksesuarları ile birlikte firmamıza getirilmesi yada kargo ile gönderilmesi gerekmektedir cihazın seri numarası net bir şekilde okunmalıdır.

Kalibrasyon Belgesi Ne kadar Geçerli.

Kalibrasyon belgesi verildiği tarih itibari ile 1 (bir) yıl geçerlidir kullanımdan ötürü doğabilecek tüm sorunlar kullanıcıya aittir.

Kimler Kalibrasyon Yapabilir.

Cihazların tamiri konusunda yetki belgesine sahip olanlar, Cihaz üreticileri ve TÜRK-AK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar.

Daha detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz… 0312 380 60 90